Sanguineness türkçesi Sanguineness nedir

  • Ümitlilik.
  • İtimat.
  • Kırmızı cilt rengine sahip olma özelliği.
  • Kızıllık.
  • Kan rengine sahip olma özelliği.
  • Kırmızılık.
  • İyimserlik.
  • İnanç.
  • Güven.
  • Ümitli olma.

Sanguineness ingilizcede ne demek, Sanguineness nerede nasıl kullanılır?

Sanguine person : İyimser kimse. Umutla dolu endişesiz kimse.

Sanguine : Umutlu. Kan rengi. Neşeli. Kanlı. İyimser. Ümitli. Kan gibi kırmızı. Kanlı canlı. Kan renginde. Kan renginde (beniz).

Sanguinely : İyimser olarak. Umutla. Kocaman.

Sanguineous : Kanlı. Sanguin. Kan kırmızısı. Emin. Kanla dolu. Kıpkırmızı. Ümitli. Sanguinöz. Kıpkızıl.

Sanguines : Umutlu. Emin. Neşeli. Kanlı canlı. Kan gibi kırmızı. İyimser. Ümitli. Gayretli. Kan renginde (beniz). Kanlı.

Exsanguine : Kansız. Anemik.

Consanguine : Akraba. Soydaş.

Ensanguined : Kana bulamak. Kanla lekelenmiş. Kanla kaplamak. Kana boyanmış. Kanla lekelemek. Kan kırmızısı.

Ensanguine : Kana boyamak. Kanla lekelemek. Kanla kirlenmek. Kan lekesi yapmak. Kana bulamak. Kanla kaplamak.

Consanguineal : Akrabalık ile ilgili.

İngilizce Sanguineness Türkçe anlamı, Sanguineness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sanguineness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Faiths : Bağlılık. Din. İman. Vaat. İnanış. Emniyet. Hıyanet. Sadakat.

 

Conscience : Vicdanlılık. Duyunç. Vicdan. Bilinç. Duyum, heyecan, düşünme ya da başka bir ruh etkinliğiyle nitelenen durum, ben'in kendi etkinlik ve duygulanmalarını sezebilmesi. geniş anlamda zihin. bir topluluktaki ruhsal etkinliğin ya da ruhsal durumların tümü. Bulunç. Ahlaki duygu. İnsaf.

Credit : Para, mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir vade ve koşulla geri alınmak üzere verilmesi. Çift yöntemli sayışımla verilen değerlerin alacaklı yönü, vezneden çıkan para, her tür sayışımdan çıkarılan değerler. Yüksek öğrenim gören öğrencilerden burslu ve parasız yatılılar dışında kalanlara devlet, kamu kuruluşları ya da özel kuruluşlarca verilen ödünç para. Bir krediyi hesabına geçirmek. Alacaklandırmak. Öğrenim değeri. Sayca. Beğeni. Kredi vermek. Alacaklarıdırma.

Credences : Doğru kabul etme. İnanma. Sofra takımı dolabı. Emniyet.

Reliability : Güvenilirlilik. Emniyet. Herhangi bir aygıtın ya da bu aygıtı oluşturan bölümlerin gerektiği biçimde çalışma olasılığının derecesi. Bilgisayar, bilişim, eğitim, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bir testin, ölçmesi gereken şeyi her uygulanışında aynı biçimde ölçmede gösterdiği tutarlık derecesi. Dayanıklılık. Bir ölçümün benzer koşullar altında aynı birime birden fazla uygulanması sonucunda benzer ve tutarlı sonuçlar alınması. Güvenlilik.

 

Reliabilities : Güven sınırı. Güvenilirlilik. Emniyet. Güvenilirlik. Dayanıklılık. Güvenirlik.

Floridness : Cafcaflılık. Gösterişlilik. Süslülük.

Convictions : Suçlu bulma. İnanma. Kanaat. Haklı olma. Görüş. Mahkumiyet.

Dependance : İlişki. Tabiiyet. Bağımlılık. Bağlı olma. Başkasının sırtından yaşama. Güvenme. Sarkma. Dayanma. Asılma.

Optimisms : Optimizm. Nikbinlik.

Sanguineness synonyms : sanguinity, flushness, redness, confidentialness, ruddiness, assurances, credo, faithing, belief, consciences, dependence, hopefulness, affiances, assurance, erythrism, meliorism, affiancing, sunny side, anchorage, affiance, credence, good faith, optimism, confidence, rubescence, faith, confidences, conviction, floridity, rubicundity, beliefs.

Sanguineness zıt anlamlı kelimeler, Sanguineness kelime anlamı

Pessimism : Kötümserlik. Pesimizm. Bedbinlik. Bedbini. Karamsarlık.

Sanguineness ingilizce tanımı, definition of Sanguineness

Sanguineness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality of being sanguine.