Sanguines türkçesi Sanguines nedir

Sanguines ingilizcede ne demek, Sanguines nerede nasıl kullanılır?

Sanguine person : Umutla dolu endişesiz kimse. İyimser kimse.

Sanguine : Ümitli. Kırmızı. İyimser. Gayretli. Kanlı canlı. Neşeli. Kanlı. Kan gibi kırmızı. Kan rengi. Umutlu.

Sanguinely : Umutla. Kocaman. İyimser olarak.

Sanguineness : Ümitlilik. Güven. İnanç. Kan rengine sahip olma özelliği. Kırmızı cilt rengine sahip olma özelliği. İyimserlik. İtimat. Ümitli olma. Kızıllık. Kırmızılık.

Sanguineous : Emin. Kıpkızıl. Sanguin. Kan kırmızısı. Sanguinöz. Kanla dolu. Ümitli. Kanlı. Kıpkırmızı.

Sanguinarily : Kanlı bir şekilde. Vahşice. Kanla kaplanmış bir şekilde. Kana susamışcasına. Kana susamış bir şekilde. Öldürecek gibi.

Consanguine : Soydaş. Akraba.

Sanguinaria : Gelincik veya haşhaş ailesine ait yabani çiçek. Kırmızı sap ve özsu veren afyon veya gelincik çiçeği türleri (sakinleştirici ve kusturucu ilaç olarak kullanılan).

Consanguineous : Akraba. Aynı atadan olma. Kandaş. Kan bağı ile bağlı olan. Aynı atadan olan. Konsanguinöz. Akraba (olan).

Consanguine group : Üyeleri arasındaki gerçek ya da yapıntısal kan ilişkileri temeline göre tanımlanan toplumsal küme. Kan kümesi.

 

İngilizce Sanguines Türkçe anlamı, Sanguines eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sanguines ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lusty : Azgın. Kuvvetli. Sağlam. Kuvvetli (darbe). Canlı. Şehvetli. Dinç. Sağlıklı. Gürbüz.

Hale and hearty : Turp gibi. Dinç ve sağlıklı. İyi durumda. Eski toprak. Dinç ve canlı. Dinç. Dipdiri. Capcanlı. Sapasağlam.

Airy : Kendine bir hava veren. Havadar. Gevşek. Havalı. İşe yaramaz. Hayali. Canlı. Havai. Havasal. Hafif.

Bloodies : Kanını akıtmak. Lanet olası. Zalim. Kanla kaplı. Kana bulanmış. Kör olasıca. Kan gibi. Kanatmak. Kana susamış.

Butcherly : Kana susamış.

Confidential : Gizli. Güven veren. Güvenilir. Mahrem. Özel. Zata mahsus. Kişiye mahsus. Gizli kalması gereken.

Assiduous : Özenli. Yılmaz. Dikkatli ve devamlı (bir çalışma). Devamlı. Dikkatli ve sürekli ilgisi olan. Çalışkan. Dikkatli. Gayret. Sürekli.

Bloodguilty : Cinayet suçlusu.

Bloodstained : Kan lekeli. Kanla işaretli. Kanın sebep olduğu leke taşıyan. Kana bulanmış. Kan lekesi taşıyan. Cinayet suçlusu. Cinayetten suçlu.

Certain : Mutlak. Belirli. Güvenilir. Şüphesiz. Sabit. Kuşkusuz. Ayrım. Bazı. Belirlenmiş.

 

Sanguines synonyms : ardent, bullish, blood and thunder, fiduciary, bloodying, firm, propitious, bloodiest, hopeful, roseate, deliberate, blooded, fiduciaries, sanguine, optimists, sanguinary, eagers, beatifical, atwitter, optimistic, good, bloody, breeziest, cocksure, deathful, breezily, firmest, avid, slaughterous, ruddiest, full of health, breezier, convinced.

Sanguines zıt anlamlı kelimeler, Sanguines kelime anlamı

Bloodless : Öldürücü olmayan. Kansız. Cansız. Hissiz. Renksiz. Ruhsuz. Duygusuz. Kan dökmeden yapılan. İlgisiz. Solgun.

Unhealthy : Sağlıksız. Anormal. Sıhhatsiz. Sağlığı bozuk. Hastalıklı. Sağlığa zararlı. Tehlikeli. Zararlı.