Scientific türkçesi Scientific nedir

Scientific ile ilgili cümleler

English: But undoubtedly there were no scientific advances then.
Turkish: Ama kuşkusuz o zaman hiçbir bilimsel gelişme yoktu.

English: All the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
Turkish: Buna rağmen, bizim hâlâ ağrıların beyin işlemleri tarafından tam olarak nasıl neden olduğu hakkında bilimsel bir açıklamaya ihtiyacımız var.

English: According to scientific estimates, the universe is nearly 14 billion years old.
Turkish: Bilimsel tahminlere göre, evren yaklaşık 14 milyar yaşında.

English: Botany is the scientific study of plants.
Turkish: Botanik, bitkilerin bilimsel çalışmasıdır.

English: Although astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
Turkish: Hiçbir bilimsel temeli olmamasına rağmen, Astroloji çok popülerdir ve pek çok insan ona inanıyor gibi görünüyor.

Scientific ingilizcede ne demek, Scientific nerede nasıl kullanılır?

Scientific american : Amerikan bilimi. Bilimle ilgili güncel konuları işleyen aylık amerikan dergisi.

Scientific and cultural organisation : Bm bilim ve kültür örgütü.

Scientific application : Bilginin bilimsel amaçlar için kullanılması. Bilimsel uygulamalar.

 

Scientific applications : Bilginin bilimsel amaçlar için kullanılması. Bilimsel uygulamalar.

Scientific asset : Bilimsel zenginlik. Bilimsel değer. Bilimsel varlık. Teknolojik bilgi.

Scientific exploration : Bilimsel açım. Coğrafya dışındaki bilim alanında yapılan yenilik.

Scientific discovery : Bilimsel keşif.

Scientific cinematography : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sinemanın, bilimsel filmler gerçekleştirmekle uğraşan kolu. Bilimsel sinema.

Scientific computer : Kompeks veya karışık hesaplamalarda kullanılabilen bilgisayar. Bilimsel bilgisayar. Bilimsel çalışmalarda kullanılan bilgisayar.

Scientific discipline : Bilimsel öğreti.

İngilizce Scientific Türkçe anlamı, Scientific eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Scientific ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Gnostic : Bilinircilik. Arif. Ruhani bilgiye ait.

As large as life : Sapasağlam. Hakiki. Bizzat. Ta kendisi (bir de ne göreyim veya tam karşımda veya gelmiş). Gerçek. Doğal büyüklükte. Orijinal ölçüde. Gerçek boyutta.

Systematics : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre gruplandırılması, klasifikasyon. Sınıflandırma bilimi. Organizmaların çeşit ve farklılıkları ile akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre incelenmesi. biyosistematik, sistematik, klasifikasyon. Sınıflandırma. Belli bir sistem üzerine kurulu, yönteme dayalı. organizmaların çeşit ve farklılıklarıyla akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre incelenmesi, biyosistematik, sistematik, klasifikasyon. Sistem bilimi.

 

Neutral : Ilın. Elektrik yükü olmayan. kimyada ne asit ne de alkali tepkisi göstermeyen. Cinsiyet organı olmayan. Biyoloji, fizik, kimya, ekonomi alanlarında kullanılır. Kıvıl yükü olmayan. ekşit ya da baz olmayan. Artı ve eksi yükü olmayan, yansız. Tarafsız ülke. Yayma özellikleri gelen ışığın dalga boyuna bağlı olmayan yayıcı. Herhangi bir konuda anlaşamayan iki karşıt düşünürler arasında hiç bir yana katılmayarak yönsüz kalma.

Systemic : Dizgesel. Sistemik (ilaç). Vücut sistemiyle ilgili. Bir sistemle ilgili. bir organizmanın bir kısmıyla değil tümüyle ilgili. Vücudu tümüyle tutan, tüm vücudu etkileyen, sistemle ilgili olan. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Bütün vücutla ilgili. Sistemik. Vücut ile ilgili. Vücuda ait.

Accurate : Tam. Yanlış yapmamaya özen gösteren. Hassas. Yanlışsız. Sahi. İnce. Dakik. Doğru.

Affirmatives : Olumlayıcı. Müspet. Doğrulayan. Doğrulayıcı. Olumlu cevap. Olumlu.

A hundred percent : Şüphesiz (yüzde yüz). Bütün. Yüzde yüz. Hepsi. Tam.

As sure as fate : Şüphe götürmez. Çok emin.

Erudite : Bilgin. Mütebahhir. Bilge. Hikmetli. Muttali. Çok bilgili. Engin bilgili. Bilgili. Alim.

Scientific synonyms : systemics, affirmative, businesslike, categoric, schematics, scholarly, technological, clean cut, absolute, systematical, sciential, schematic, neutrals, technicals, conclusive, orderly, academical, orderlies, scientific knowledge, cheese it, academic, axiomatical, systematic, clear cut, certain, technical, business like, categorical, assertive, methodical.

Scientific zıt anlamlı kelimeler, Scientific kelime anlamı

Unscientific : Bilimsellik dışı. Bilimsel olmayan. Bilime aykırı.

Scientific ingilizce tanımı, definition of Scientific

Scientific kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Scientific observations. Of or pertaining to science. Scientific apparatus. Used in science. As, scientific principles.