As sure as fate türkçesi As sure as fate nedir

  • Çok emin.
  • Kesin.
  • Şüphe götürmez.

As sure as fate ingilizcede ne demek, As sure as fate nerede nasıl kullanılır?

As : Olduğu gibi. İken. Karşın. Kadar. Diği gibi. Rağmen. -dikçe. Sırada. Babında. -e rağmen.

Sure : Tabii. Soruşturmak. Olumlu. Kati. Mutlak. Elbette. Kesinlikle. Tabi. Mutlaka. Muhakkak.

Fate : Akıbet. Kısmet. Felek. Kader. Son. Yazgı. Akibet. Talih. Helak. Kader tanrıçası.

As sure as : Kadar kesin. Gibi kesin.

As sure as a gun : Muhakkak. Şüphesiz.

As sure as eggs is eggs : Yüzde yüz.

İngilizce As sure as fate Türkçe anlamı, As sure as fate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak As sure as fate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Conclusive : İnandırıcı. Kesinleşmiş. Şüpheleri ortadan kaldıran. Kati. Son. Nihai. Tahdidi. Anlaşılmış.

Assertive : Hakkını savunan. Savunan (hak). Kendine çok güvenen. Kendine güvenen. İddia eden. Zorlayan. İddialı. İddiacı. Olumlu.

Affirmative : Doğrulayıcı. Olumlayıcı. Olumlu cevap. Doğrulayan. Olumlu. Müspet.

As large as life : Doğal büyüklükte. Gerçek boyutta. Ta kendisi (bir de ne göreyim veya tam karşımda veya gelmiş). Bizzat. Sapasağlam. Hakiki. Gerçek. Orijinal ölçüde.

Cheese it : Kaç. Kes sesini. Durun. Sus. Bırakın. Bırak. Kaç!.

 

Beyond question : Tartışmasız. Tartışılmaksızın. Kuşku götürmeksizin. Sorgusuz sualsiz. Hiç kuşku yok ki. Şüphesiz. Kuşkusuz. Tereddüte mahal bırakmayarak.

Indisputable : Tartışılmaz. Şüphe edilmez. Su götürmez. Söz götürmez. Münakaşa götürmez. Tartışmasız. Muhakkak. İnkar edilemez.

Clean cut : Düzgün. Açık. Düzgün kesilmiş. Pürüzsüz kesik. Belirgin. Hoş. İç açıcı. Düzenli. Biçimli.

Beyond doubt : Şüphesiz. Su götürmez. Kuşkusuz. Söz götürmez.

Unquestionable : Tartışmasız. Kendisinden hesap sorulamayan. Kesin tartışmasız. Layüsel. Tartışma götürmez. Su götürmez. Tartışılmaz. Sorgulanamaz.

As sure as fate synonyms : affirmatives, categoric, axiomatical, indubious, unassailable, categorical, absolute, accurate, certain, above suspicion, clear cut, a hundred percent.