Seçki nedir, Seçki ne demek

Seçki; bir bilişim terimidir.

Yerel Türkçe anlamı:

Açık, okunaklı, seçkin (yazı).

Seçki ile ilgili Cümleler

  • Yöneten seçkinlerin zulmüne karşı direnin.
  • Ali seçkin bir koçtu.
  • Ali seçkin.
  • Ali çok seçkin.
  • Seçkinlerin temsilcileri geçmişin kategorilerine göre düşünmeye devam ediyorlar.
  • O seçkin.
  • Sen bir seçkinci misin?
  • Gökyüzü arenası... Yalnızca seçkinlerin gidebildiği bir yerdir.
  • Seçkin bilim adamları arasında huzursuz hissetti.

Seçki kısaca anlamı, tanımı:

Antoloji : Seçki.

Seçkin : Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan (kişi veya grup), elit. Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena.

Seçkincilik : Seçkinci olma durumu.

Seçkinleşme : Seçkinleşmek durumu.

Seçkinleşmek : Seçkin duruma gelmek.

Seçkinlik : Seçkin olma durumu, mümtazlık.

Yazar : Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. Yazma özelliği olan.

 

Besteci : Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör, maestro.

Eser : Yayın, kitap, yapıt. İz, işaret, im. Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt.

Seçme : Seçkin, seçilmiş. Seçmek işi, intihap, seleksiyon.

Parça : Pasaj. Güzel, alımlı kız veya kadın. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Müzik eseri. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Tane. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Nesne.

Güldeste : Seçki.

Seçkin dize : İnce, güzel; imgelerde yaşayacak değerde ölmez dize: Eğer maksut eserse mısra-ı ber-ceste kâfidir. (Ragıp Paşa)

Seçkin kültürü : Seçkin kesimin halkla ortak olduğu geleneksel kültür dışında kalan ve salt kendi yaratılarından oluşan kültür, bk. seçkin, halk.

Seçkinci : Seçkin kimselerden yana olan.

Seçkiner : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Üstün, seçilmiş, beğenilen kimse.

Seçkinler : Bir toplumda gücü ve saygınlığı olan toplumsal küme.

Seçkinler dolaşımı : (Pareto) İnsanlık tarihi boyunca aşağı toplumsal sınıflar içindeki yetenekli bireylerin, yönetici yerlerde bulunan ve kapalı bir sınıf oluşturan seçkinlerle savaşarak, onların yerini aldığını savunan görüş.

 

Seçkisiz değişken : Bir olasılık uzayı üzerinde ölçülebilir işlev. a. bk. ayırtık seçkisiz değişken, sürekli seçkisiz değişken.

Seçkisiz sayılar : Yinelenmeyen ve bir uzişi sağlamayan sayılar dizisi.

Seçkisiz yanılgı : Sayımbilimsel yöntemlerle kestirilebilen yanılgı.