Selen nedir, Selen ne demek

  • Ses, haber, bilgi

Yerel Türkçe anlamı:

Ses, gürültü

Çevre, yakın yer.

Varlık, bolluk.

1.Ses, gürültü. 2.Sava, haber, bilgi.

Dağ eteği

Yakın yer, çevre.

Sel yatağı.

Duruş, tavır.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Genel anlamı içinde, insan sesi olmayan herhangi bir ses. Bir nesnenin titreşimlerinin havada dalgalar halinde işitme duyumuza etki yapmasıyla ortaya çıkan ses.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Genel anlamı içinde, insan sesi olmayan herhangi bir ses.

Selen isminin anlamı, Selen ne demek:

Kız ismi olarak; Müjde. Varlık, bolluk. Erkek ismi olarak; Müjde. Varlık, bolluk.

Bilimsel terim anlamı:

Gürültü niteliğinde olmıyan ses. Acınıklar, selenliler, akıcılar ve geniz abanıkları birer selendir. bk. Gürültü.

İngilizce'de Selen ne demek? Selen ingilizcesi nedir?:

sound

Fransızca'da Selen ne demek?:

son

Selen anlamı, kısaca tanımı:

Sele : Yayvan, genişçe sepet. Bisikletin oturulacak yeri. Sere.

Selendi : Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

Selenyum : Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217 °C'de eriyen, ısı ve elektriği ileten, genellikle telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element (simgesi Se).

Haber : Bilgi. Yüklem. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık.

 

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Bilim. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf.

Ses : Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki. Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün. Duygu ve düşünce. Aralarında uyum bulunan titreşimler. Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşim.

Selen benzetici : Çeşitli sesleri yansılıyarak benzeten sanatçı.

Selen denetim masası : Çeşitli selen aygıtlarının denetlendiği masa.

Selen direği : Biçilmiş sapları taşımakta kullanılan deste arabasının iki başındaki uzun direk.

Selen düzeltme : Sesin hızı, yelin yönü ve hava sıcaklığı gibi nedenlerle ses dinleme aygıtında oluşan aksaklıkları giderme.

Selen düzenleyici : Bir sesin ya da selenin yayımı ile oluşan yeğinlik, vurgu, ton ve benzeri değişiklikleri düzenleme işinde kullanılan aygıt.

Selen emici gereç : Sahne üzerinde gerekli olan işitsel niteliği sağlayabilmek için kullanılan ya da gerekli olmadığı için kullanılmaması gereken gereçlerin tümü.

 

Selen gergisi : Ses kaybını ya da dağılmasını önlemek için herhangi bir gereçten yapılmış gergi.

Selen kubbesi : Ses dağılımını denetlemede kullanılan kubbe.

Selen odası : Bir tiyatroda, işitsel etmenlerin üretildiği ve yayımlandığı selen aygıtlarıyla donatılmış yer.

Selen sarkıtları : Ses dağılımını denetlemede kullanılan yukarıdan aşağıya sarkıtılmış nesne.

Selen ile ilgili Cümleler

  • Şarkıcı ve aktris Selena Gomez mesleğine yedi yaşındayken çocukların ulusal televizyon gösterisi "Barney and Friends"'te başladı.
  • Selena Gomez, Meksika ve İtalya kökenlidir.
  • Selena Gomez'in ikinci albümü Billboard Magazine'in top iki yüz albüm tablosunda dört numaraya yerleşti.
  • 2009'da, Selena Gomez Amerika Birleşik Devletlerinde Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Elçiliğine seçilen en genç kişi oldu.
  • Selene ay tanrıçasıdır.

Diğer dillerde Selen anlamı nedir?

İngilizce'de Selen ne demek? : [Selen] n. soul, spirit, anima, psyche

n. selenium, nonmetallic chemical element (Chemistry)

n. wicker basket, saddle, pillion seat, pillion

Rusça'da Selen : n. звук (M), селен (M)