Serious türkçesi Serious nedir

Serious ile ilgili cümleler

English: "How serious is Tom's sickness?" - "We should fear the worst."
Turkish: "Tom'un hastalığı ne kadar ciddi?" "En kötü ihtimalmiş gibi endişelenmeliyiz."

English: Air pollution is a serious global problem.
Turkish: Hava kirliliği ciddi global bir sorundur.

English: Ali has committed a serious crime.
Turkish: Ali ciddi bir suç işledi.

English: Ali can't tell if Mary is serious or not.
Turkish: Ali Mary'nin ciddi olup olmadığını söyleyemez.

English: A new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.
Turkish: Yeni bir çalışma 65'ten daha büyük hastaların hastane kayıtlarının çoğunlukla yanlış olduğunu ortaya atmaktadır, bu durum ciddi tedavi hatalarına yol açabilir.

Serious ingilizcede ne demek, Serious nerede nasıl kullanılır?

Serious aberration : Büyük kusur. Ciddi sapıklık. Büyük suç.

Serious accident : Ciddi kaza. İnsanların veya mülkiyetin çok ciddi zarar görmesine sebep olan kaza.

Serious case : Ciddi durum. Ciddi olay. Zor hadise.

Serious condition : Zor şartlar. Zor durum.

Serious crime : Acımasız suç. Ağır ceza doğuran suç. İğrenç saldırı. Ciddi suç.

 

Serious person : Ciddi insan. Önemli kimse. Ağırbaşlı bir doğası olan kimse.

Serious mindedness : Ciddi düşünme.

Serious injury : Ciddi yaralanma. Çok fazla zarar. Ağır yaralanma. Önemli yara.

Serious damage : Büyük yaralanma. Çok fazla zarar. Ağır hasar. Ciddi hasar.

Serious matter : Hafife alınmayan mesele. Ciddi konu. Ciddi mesele. Grave issue. Önemli mesele.

İngilizce Serious Türkçe anlamı, Serious eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Serious ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cabbaged : Kafası kıyak. Bitap düşmüş. Sarhoş. Kendinden geçmiş.

Wanner : Benzi atmış. Solgun. Yorgun. Soluk.

Demure : Mütevazı. Borçlunun süresi biten parayı ödeyememesi. alacaklının ya da borçlunun direnmesi. Uslu. Ölçülü. Direnme. Çekingen. Sözde mahcup.

Leery : Kuşkulu. Uyanık. Kurnaz. Açıkgöz.

Wannest : Yorgun. Solgun. Geniş alan ağı. Benzi atmış. Soluk. Benzi sararmış. Wide area network.

As white as a sheet : Ölü gibi solgun. Çok solgun. Soluk. Bembeyaz. Bembeyaz (kesilmiş). Benzi atmış.

Gingerly : Tedbirli. Dikkatli. Yavaş. Dikkatle. İhtiyatla. Büyük bir dikkatle. Yavaşça. Nazikçe. İhtiyatlı.

 

Chariest : Sakınan. İdareli. Tutumlu. İhtiyatlı. Cimri.

Sedate : Sakin. Uslu. Sakinleştirici ilaç vermek. Oturaklı. Yatıştırıcı vermek. Sakinleştirmek. Yatıştırmak.

Chary : Tutumlu. Sakıngan. Cimri. Sakınan. İhtiyatlı. Tedbirli. Dikkatli. İdareli. Esirgeyici.

Serious synonyms : of import, overserious, badly, all overs, back breaking, staidest, considerable, consequential, serious minded, contemptuous, diciest, sincere, demurer, bovine, seriousness, cautious, clapped out, clunky, deeper, dyed in the wool, adventurous, compromised, chanceful, decorous, burning, grander, biggies, endangering, emphatic, desperate, authentic, calmer, grand.

Serious zıt anlamlı kelimeler, Serious kelime anlamı

Frivolity : Ciddiyetten yoksun hareket veya söz. Havailik. Eğlence. Delişmenlik. Manasızlık. Hafiflik. Anlamsızlık. Saçmalık. Sululuk. Ciddiyetsizlik.

Frivolous : Boş. Ehemmiyetsiz. Uçarı. Havai. Sulu. Fingirdek. Manasız. Hoppa. Ciddiyetsiz. Önemsizlik.

Unimportant : Fındık kabuğunu doldurmaz. Hafif. Önemsiz. Ufak tefek. Mühim olmayan.

Serious ingilizce tanımı, definition of Serious

Serious kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Not light, gay, or volatile. Thoughtful. Earnest. Grave in manner or disposition. Solemn.