Sidik borusu nedir, Sidik borusu ne demek

Sidik borusu; bir anatomi terimidir.

  • Sidiği böbreklerin her birinden sidik torbasına akıtan bir çift kanal

Biyoloji'deki anlamı:

Sidiği böbrekten mesaneye ya da kloaka taşıyan kana

İdrar borusu, üreter.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Erkeklerde hem idrarın hem de nın, dişilerde idrarın dışarı atılmasını sağlayan kanal, üretra. Üretranın mukozasında seksüel uyarımlarda lümene alkali bir sıvının salgılanmasından sorumlu olan ve glandula üretralis adı verilen bezler yer alır.

Zooloji alanındaki anlamı:

(karşılık, ureter), (Yun.oureter), Sidiği böbrekten sidik torbasına ya da dışkılığa taşıyan bir çift kanal.

İngilizce'de Sidik borusu ne demek? Sidik borusu ingilizcesi nedir?:

ureter, urethra

Sidik borusu hakkında bilgiler

Anatomide üretra (Eski Yunanca ουρήθρα - uretra 'dan), (veya sidik borusu, idrar yolu, siyek) mesaneyi vücut dışına bağlayan bir borudur. Her iki cinsiyette de üretranın bir boşaltım işlevi vardır, erkeklerde ayrıca meninin geçmesini sağlayarak üremeyle ilgili de bir işlevi de bulunur.

Dış üretral sfinkter, işemenin isteğe bağlı olarak kontrolunu sağlayan bir düz kastır.

İnsanlarda dişi üretrası 3-5 cm uzunluğundadır ve klitoris ile vajina girişi arasında bulunan vulvaya açılır; iki ucundaki iç ile dış üretra deliği arasında uzanır. Vajinanın ön duvarı simfizis pubis (symphysis pubis) içine gömülü durumdadır, yönü aşağı ve öne doğrudur; hafif eğridir, konkav tarafı öne doğrudur. Yüzeyi çok katlı yassı epitelden oluşur, mesane yakınında Çok katlı değişici epitele dönüşür. Urogenital diyaframın yukarı ve aşağı yüzleri arasında dişi üretrası, uretra Sfinkteri ile çevrilidir. Dış üretral sfinkterin somatik inervasyonu pudendal sinir tarafından sağlanır. Uro-genital sinüs üç kısımdan oluşur. Bunlardan birincisi, allantoisin devamı sayılan kranial kısımdır ve mesaneyi oluşturur. Sinüsün pelvik kısmı erkeklerde prostatik üretra ve epiteli, ayrıca membranlı üretra ve bulbo üretral (Cowper) bezleri, dişilerde ise membranlı üretra ve vajinanın bir kısmını oluşturur.

 

İnsanlarda erkek üretrası yaklaşık 16 cm uzunluğundadır ve penisin ucuna açılır. Üretranın içinde spiral oyuklar bulunur (ateşli silahlarda namlunun içindeki yivler gibi), bu sayede idrar akımı geniş çaplı olur.

Sidik borusu tanımı, anlamı:

Sidik : İdrar.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

 

Böbrek : Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organdan her biri.

Torba : Vücutta meydana gelen şişlik. Er bezi, husye, testis. Genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç. Genellikle plastikten veya kâğıttan yapılmış, içine öteberi koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte olabilen taşıma gereci, poşet.

Çift : Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan. Küçük maşa veya cımbız.

Kanal : Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.

Anatomi : İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı. Beden yapısı, gövde yapısı.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Mesane : İdrar torbası.

Diğer dillerde Sidik borusu anlamı nedir?

Almanca'da Sidik borusu : n. Harnleiter

Rusça'da Sidik borusu : n. мочеточник (M)