Skys türkçesi Skys nedir

Skys ile ilgili cümleler

English: Burj Khalifa is currently the tallest skyscraper in the world.
Turkish: Burç Halife şimdilik dünyanın en uzun gökdelenidir.

English: The skyscraper is expected to sink into the bog.
Turkish: Gökdelen'in bataklığa batması bekleniyor.

English: The skyscraper is in the center of the city.
Turkish: Gökdelen şehrin ortasındadır.

English: The elevators in a skyscraper are vital systems.
Turkish: Bir gökdelendeki asansörler hayati sistemlerdir.

English: The buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.
Turkish: Bu bina New York taki gökdelenlerle karşılaştırıldığında küçük.

Skys ingilizcede ne demek, Skys nerede nasıl kullanılır?

Skysail : Bir tür yelkenli. Üst yelken. Yedinci yelken. Kontra yelken. Kontra yelkeni.

Skyscape : Gök resmi. Gökyüzü resmi. Gök manzarası. Gökyüzünün resmedilmesi.

Skyscraper : Büyük kentlerin özeğinde yer alan, kentin ekin, tecim ve işgörü etkinliklerinin genişliği ve yoğunluğu oranında sayıları çoğalan, kentözeğine, yükseklikleri yüzünden özel bir görünüm ve özyapı kazandıran çok yüksek yapılara verilen ad. Gökdelen.

Skyscrapers : Gökdelen. Gökdelenler.

 

Skysign : Işıklı reklam (çatı üstü).

Sky exposure plane : Bir kentteki yapıların yeterli ölçüde ışık almalarını sağlamak amacıyla kentbilimcilerin kullandığı, belli bir açı ile anlatılan, yapının gün ışığına açıklık durumunu belirten, en üst çıkıntısından teğet geçen ve onun dışında kalan çıkıntılara ve taşmalara olanak verilmesini önlemekte kullanılan ölçüt. Gök açılım düzlemi.

Sky lark : Ötücü kuşlar (passeriformes) takımının, tarla kuşugiller (alaudidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, sırtı kahverengi, karnı beyaz, avrupa ve asya'da ekili alanlarda ve steplerde yaşayan, böcek, tane ve tohumlarla beslenen bir tür. ardıç kuşu. Tarla kuşu.

Sky advertising : Uçakla reklam.

Sky blue : Gök mavisi. Havai. Firuze. Gökçe.

Romanovskys stain : Kan frotilerinin boyanmasında kullanılan, eozin-metilen mavisi içeren bir boyama yöntemi. benzer nitelikteki gimsa, wright ve leishman boyaları için ilk örnek olma niteliğindedir. Romanovsky boyası.

İngilizce Skys Türkçe anlamı, Skys eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Skys ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Toss up : Şansa bırakmak. Yazı tura atmak.

Arcuation : Eğrilik. Kemer. Kemerli inşaat. Kavis. Arkuasyon.

 

Blue : Açık saçık. Çürümüş. Muhafazakar partili. En iyi doğrusal yansız tahminci. Blue. Canı sıkkın. Üzgün. Hüzünlü. Deniz. Morarmış.

Sphere : Saha. Sınıf. Gökkubbe. Dünya. Yerküre. Küre. Katman. Çevre. Yuvarlak. Alan.

Lobs : Havaya doğru vurmak. Yavaş atılan top. Topu havaya vurmak. Havaya atılmış top. Lob. Yavaş at. Uğramak. Hantalca koşmak. Atmak.

Climates : Çevre. Şartlar. Bölge. Hava.

Submarine : Su altında seyredebilen taşıt. Denizaltında yetişen. Denizin altında olan. Denizdibi. Denizaltı ile ilgili. Denizaltı gemi. Denizaltı. Denizaltı ile saldırmak. Denizaltında olan.

Azure : Metakromatik bazik karakterli üç azur boyasından (a, b, c) biri. gök mavisi. Açık morsu mavi. Lacivert taşı. Masmavi gökyüzü. Bulutsuz. Gökmavisi. Akdeniz mavisi. Azur. Gök mavisi.

Ethers : İki alkol molekülünden bir molekül su çıkarılmasıyla oluşan bileşikler. Eterler. Lokmanruhu. Eter.

Lobbed : Lob. Havaya doğru vurmak. Uğramak. Yavaş at. Hantalca koşmak. Topu havaya vurmak. Havaya doğru vurulmuş top. Havaya atılmış top. Yavaş atılan top.

Skys synonyms : wild blue yonder, blue air, toss back, cloud, cupolas, azures, welkins, fling, olympus, heaven, caelum, lag, heavens, aether, rainbow, air, duomo, loft, vault of the sky, world, climes, flip, climate, rotunda, skying, send up, sky border, blue sky, the blue, rotundas, throw back, dome, empyreal.

Skys zıt anlamlı kelimeler, Skys kelime anlamı

Achromatic : Akromatik. Renksemez. Perdesi değişmeyen. Renközü olmayan. (siyah, beyaz ve gri, renksemezdir). renkserin karşıtı. Renksiz; renk meydana getiren en küçük uyartıya duyarsız. Renksiz. Biyoloji, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Renk değişikliği yapmayan, ışığı renklerine ayırmadan kıran, akromatik, akromatoz.

Commercial : Reklam yayını yapan. Karlı. (radyoda veya televizyonda) reklam. Ticari. Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Reklam. Ticari amaçlı. Mesleki. Ticari yemler. Tarım işletmesinde üretilen veya üretilebilen yemlerin dışında kalan, tarım sanayi kalıntıları veya yan ürünleri, ticari karma yemler, yem katkı maddeleriyle öğütme gibi fiziksel yapısı değiştirilmiş her türlü karma yem ham maddeleri.