Slangy türkçesi Slangy nedir

Slangy ingilizcede ne demek, Slangy nerede nasıl kullanılır?

Slang word : Argo kelime. Günlük konuşmadan alınan fakat resmi olarak dilin bir parçası olmayan kelime.

Back slang : Sözcüklerin tersine söylendiği argo. Ters argo. Tersten konuşma. Kelimeleri tersten söyleme.

Sexual slang : Seksi tanımlamak için kullanılan sokak dili. Cinsel argo.

Vocational slang : Özel dil. Bir toplumda, bireyin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre belirlenen dil (d. aksan, her yönüyle dil, s. 86): hekim dili, siyaset dili, külhanbey dili gibi. bk. ve krş. argo. Ağız.

Slang : Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dildeki kelimelere özel anlamlar vermek, bazı kelimelerde değişiklik yapmak, dilin lehçelerinden, eskimiş ögelerinden ve yabancı kökenli biçimlerinden de yararlanmak suretiyle oluşturdukları, herkesçe anlaşılmayan kelime ve deyimlerden oluşan, gereğinde mecazlı anlamlara da yer veren özel dil veya söz dağarcığı: asker argosu, öğrenci argosu, kalaycı argosu, hırsız argosu, gemici argosu, şoför argosu gibi. || külhanbeylerin ve tulumbacıların kullandıkları, özel anlamlı kelime ve deyimlerin yer aldığı kaba dil: ağzını ıslatmak «içki içmek», alarga durmak «uzak durmak, açık durmak», aftos «kadın, sevgili», araklamak «çalmak», açmaza gelmek «tuzağa düşmek», atmasyon «asılsız anlamsız, uydurma, yalan söz veya haber», anafor «bedava, parasız», cavlağı çekmek «ölmek», dolma «yalan hile», fıymak «kopmak, savuşmak», kayış aşırmak «hile yapmak», ibiğini kaldırmak «kafa tutmak», tırnakçı «hırsız, yankesici», uyutmak «aldatmak, kandırmak», papel «para», papaz uçurmak «eğlence alemi yapmak, rakı alemi yapmak», uyuzlanmak «huylanmak, şüphelenmek», viraj almak «çok yalan söylemek», volta «bir aşağı, bir yukarı dolaşma», yaylanmak «çekip gitmek», yürek selanik «cesaretsiz, korkak», zoka «tuzak, hile, dalavere, oyun» vb. Konuşmak. Azarlamak. Bir soru sorarken ya da dile getirirken belli toplum kesimlerine özgü, olağan ya da düzgülü kullanımlara aykırı sözcük ve deyimlere yer veren dil. Küfretmek. Argo. Meslek argosu. Kabadil.

 

Slanginess : Bir konuşmanın genelliği veya kabalığı. Argosal özellik. Argoluk.

Slanging match : Küfürleşme. Ağız kavgası. Ağız dalaşı.

Slanged : Küfretmek. Argo konuşmak. Azarlamak. Azarlanmış. Küfredilmiş.

Slanging : Azarlamak. Argo konuşma. Uyuşturucu satma. Argo konuşmak. Küfretmek.

Slangier : Argolu. Daha argo. Küfürlü. Argo.

İngilizce Slangy Türkçe anlamı, Slangy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Slangy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Argots : Özel dil.

Sanguinary : Zalim. Eli kanlı. Kan dökücü. Kanlı. Civanperçemi. Akbaşlı. Barsama otu. Kana susamış. Binbir yaprak otu.

Slangs : Konuşmak. Küfretmek. Argo konuşmak. Meslek argosu. Azarlamak.

 

Vernaculars : Şive. Anadil. Konuşma dili. Anadile ait. Lehçe. Anadili. Yerel dille yazılan. Ağız. Deyim.

Abusive : Küfürbaz. Sövgü dolu. Taciz eden. Kötüleyici. Hor kullanan. Ağzı bozuk (argo terim). Ağzıbozuk. Baştan çıkarıcı. Kötüye kullanan.

Vernacular : Anadil. Anadilini kullanan. Konuşma dili. Ağız. Anadile ait. Lehçe. Şive. Yerel dille yazılan. Deyim. Anadili.

Slangier : Daha argo.

Shibboleths : Slogan. Parola. Artık kullanılmayan deyim. Ağız. Amacı belirten söz (parti vb.). Anlamını yitirmiş adet.

Argot : Özel dil.

Slang : Bir soru sorarken ya da dile getirirken belli toplum kesimlerine özgü, olağan ya da düzgülü kullanımlara aykırı sözcük ve deyimlere yer veren dil. Kabadil. Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dildeki kelimelere özel anlamlar vermek, bazı kelimelerde değişiklik yapmak, dilin lehçelerinden, eskimiş ögelerinden ve yabancı kökenli biçimlerinden de yararlanmak suretiyle oluşturdukları, herkesçe anlaşılmayan kelime ve deyimlerden oluşan, gereğinde mecazlı anlamlara da yer veren özel dil veya söz dağarcığı: asker argosu, öğrenci argosu, kalaycı argosu, hırsız argosu, gemici argosu, şoför argosu gibi. || külhanbeylerin ve tulumbacıların kullandıkları, özel anlamlı kelime ve deyimlerin yer aldığı kaba dil: ağzını ıslatmak «içki içmek», alarga durmak «uzak durmak, açık durmak», aftos «kadın, sevgili», araklamak «çalmak», açmaza gelmek «tuzağa düşmek», atmasyon «asılsız anlamsız, uydurma, yalan söz veya haber», anafor «bedava, parasız», cavlağı çekmek «ölmek», dolma «yalan hile», fıymak «kopmak, savuşmak», kayış aşırmak «hile yapmak», ibiğini kaldırmak «kafa tutmak», tırnakçı «hırsız, yankesici», uyutmak «aldatmak, kandırmak», papel «para», papaz uçurmak «eğlence alemi yapmak, rakı alemi yapmak», uyuzlanmak «huylanmak, şüphelenmek», viraj almak «çok yalan söylemek», volta «bir aşağı, bir yukarı dolaşma», yaylanmak «çekip gitmek», yürek selanik «cesaretsiz, korkak», zoka «tuzak, hile, dalavere, oyun» vb. Azarlamak. Konuşmak. Meslek argosu. Küfretmek.

Slangy synonyms : slangiest, bad, jargon, informal, bads, shibboleth, vulgarism, scurrilous, slanguage, lingoes, lingo.

Slangy zıt anlamlı kelimeler, Slangy kelime anlamı

Formal : Resmi. Şekle ait. Usule uygun. Kanuna göre. Şekilsel. Muntazam. Düzgün. Biçimsel. Formel. Geleneklere göre.

Slangy ingilizce tanımı, definition of Slangy

Slangy kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to slang. Disposed to use slang. Of the nature of slang.