Somatotropic hormone türkçesi Somatotropic hormone nedir

  • Somatotropik hormon.
  • Somathormon.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Büyüme hormonu.

Somatotropic hormone ingilizcede ne demek, Somatotropic hormone nerede nasıl kullanılır?

Hormone : Hormon. İçsalgı. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. İç salgı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi.

 

Adipokinetic hormone : Lipotropik hormon. Adipokinetik hormon.

Adrenocorticotrophic hormone : Adrenokortikotrofik hormon. Adrenokortikotropik hormon. Acth.

Adrenocorticotropic hormone : Acth. Adrenokortikotrop hormon. Böbreküstü bezlerinin steroit üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Adrenokortikotropik hormon.

Adrenocorticotropin releasing hormone : Kortikotropin salgılatıcı hormon. Adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon.

Androgenic hormone : Testiste üretilen erkekleştirme etkisi yaratan hormon. Androjen. Androjenik hormon. Erkeğe özgü özellikleri geliştiren erkek cinsiyet hormonu.

İngilizce Somatotropic hormone Türkçe anlamı, Somatotropic hormone eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Somatotropic hormone ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abattoir : Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Salhane.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

 

Growth hormone : Gelişim hormonu. Gh. Hipofiz bezi tarafından salgılanan ve insanlarda büyümeyi uyaran peptid hormonu. Somatotropin.

Auxins : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Oksin. Oksinler. Bitki hormonu. Aksin. Avksin. Bitkilerde hücre bölünmesiyle büyüme üzerine etkili, hem doğal olarak hem de sentetik yolla üretilen, fitohormonlar olarak da bilinen, çoğunlukla indol-3-asetik asit türevi olan, doğal olanları; 4-kloro-indolasetik asid, fenilasetik asit ve indol-3-butirik asit’ten oluşan, sentetik olanları ise 1-naftalen asetik asit, 2,4-diklorofenoksiasetik asit ve 2-metoksi-3,6-diklorobenzoik asit (dicamba) gibi bileşikleri içeren bir grup büyüme hormonun ortak adı. Çeşitli bitki büyüme hormonları. indol asetik asit (ıaa) doğada en bol bulunanıdır. hücre bölünmesi, hücre farklılaşması, kök büyümesi, damar sisteminin gelişmesi, fototropizm, meyvelerin gelişmesi ve bitki filizlerinin ışığa doğru bükülmesinden sorumlu olan tabii hormonlar.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abdomen : Karın. Karın (böcek gövdesinde). Batın. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Abaksiyal. Eksen dışı. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı. Aks kemiği dışında.

Somatotropic hormone synonyms : a band, abdominal palpation, somatotrophin, a c deformity, auxin, abdominal ovariectomy, gh, a crochordon, a amplitude mod, a clay, somatotrophic hormone, abdominal distention, somatotropin.