Sperm concentration türkçesi Sperm concentration nedir

  • Spermatozoon yoğunluğu.
  • Birim hacim sperma içerisinde bulunan spermatozoon sayısı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Sperm concentration ingilizcede ne demek, Sperm concentration nerede nasıl kullanılır?

Sperm : İspermeçet. Sperm hücresi. Balina yağı. Bel. Tohum. Sperm sayısı. Sperm. Erkek eşey hücresi. bir başı, gövdesi ve harekete yarayan bir kuyruğu ve türlere göre değişik şekli olan, yumurtaya göre çok küçük ve yumurtayı dölleme kabiliyeti olan hücre. spermatozoon, sperm. İspermeçet mumu. Döl.

Concentration : Derişiklik. Yığma. Birim oylumdaki mol ya da eşdeğer ağırlık sayısı türünden çözünenin ağırlık ya da oylumca yüzdesi. Dikkati bir noktada toplama. Belli bir oylumdaki ya da belli ağırlıktaki çözeltide çözünen özdek tutarı. Derişme. Bir çözücüdeki çözünen madde miktarını belirtmede kullanılan bir terim. yoğunluk. Teksif. Toplanma. Yoğunlaştırma.

Sperm antibodies : Spermatozoona karşı vücudun ürettiği antikorlar. Sperm antikorları.

Sperm bank : Erkeklerin yapay döllenme için sperm bağışladıkları yer. Meni bankası. Sperm bankası.

Sperm count : Sperm sayımı.

Sperm morphology : Spermatozoonların yapı ve biçim özelliklerini inceleyen bilim dalı. Spermatozoon morfolojisi.

İngilizce Sperm concentration Türkçe anlamı, Sperm concentration eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Sperm concentration ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Abdominal palpasyon.

Abdominal distention : Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A clay : Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin. Beyaz kil.

 

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksen dışı. Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdomen : Abdomen. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Batın.

Sperm concentration synonyms : a band, a c deformity, abattoir, a crochordon, a amplitude mod, abdominal pain.