Stich türkçesi Stich nedir

Stich ingilizcede ne demek, Stich nerede nasıl kullanılır?

Stichosome : Stikosom. Trichuridae ailesindeki nematodların özofagusunu destekleyen ve içerisine salgı yapan stikosit olarak adlandırılan dikdörtgen hücrelerden oluşmuş büyük sütun.

Distich : İki mısra. Beyit. İki dize.

Distichiasis : Distikiazis. Göz kapağının iç kısmında, meibomian bez kanallarının giriş yerinde, ikinci bir kirpik sırasının biçimlenmesi. Distikiyaz. Distişiyazis.

Distichous : İki sıra halinde düzenlenmiş. İki sıralı.

Distichs : İki dize. Beyit. İki mısra.

Hexastich : Altılı. Altı kıtalık.

Hemistich : Yarım mısra.

Hemistichs : Yarım mısra.

Pastiches : Birkaç bestecinin yapıtlarından oluşturulan beste. Eski var olandan örnek alınarak yapılan (benzer). Bilerek başka bir sanatçının tarzında yaratımda bulunma. Pastiş. Öykünme. Benzek.

Postiche : Postiş. Takma saç. Taklit. Takma. Yapma.

İngilizce Stich Türkçe anlamı, Stich eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Stich ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bow : Boyun eğme. Eğilmek. Başla selamlama. Reverans. Pruva. Baş eğmek. Boyun eğmek. Baş. Yay. Reverans yapmak.

Singlestick : Tek yüzlü kılıç. Eskrimde kılıç yerine kullanılan çubuk. Kısa kalın sopa. Eskrim kılıcı. Eskrim değneği.

 

Redeposit : Yeniden yatırmak.

Spindle : İş. Eğirtmeç. Yoğunluk ölçer. Uzamak. İğ iplikleri. Kirmen. Mitoz ve mayoz sırasında hücrenin iki kutbu arasında, pozitif uçları birbirine doğru uzanan ve kromozomların hareketini yönlendiren mikrotüpçüklerden oluşan yapı. iğ. İğ. Bir iplik uzunluk ölçüsü. Bilgisayar, biyoloji alanlarında kullanılır.

Fasten : Bağlamak. Yüklemek. Yapıştırmak. Tutturulmak. Gözünü ayırmamak. Tutturmak. Tespit etmek. Raptiyelemek. Sabitlemek. Birleşmek.

Versing : Koşuk. Ayet. Kıta. Dörtlük. Şiir yazmak. Nazım. Dize. Şiir.

Mahlstick : Ressam dayanma değneği. Ressam çubuğu. El dayamalık.

Verses : Dize. Koşuk. Kıta. Şiir. Dörtlük. Nazım. Ayet.

Drumstick : Baget. But. Tavuk ya da kuş butu. Davul tokmağı veya trampet sopası. Davul sopası. Trampet değneği. Tavuk budu. Bacak (kümes hayvanında). Davul tokmağı. Fışkın.

Staff : Destek. Kadro oluşturmak. Personel sağlamak. Gereç. Uzun sap. Eleman kadrosu. Bir tüzel kişiliğin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştiren kişi veya kişiler. bir tüzel kişilikte çalışanların yüklendiği yetki ve sorumlulukları sayı, nitelik ve aşamalarıyla gösteren çizelge. Uygulayım takımı. Kurmay. Direk.

 

Stich synonyms : water finder, stob, waterfinder, maulstick, dowsing rod, fencing stick, implement, fix, linstock, deposit, wedge, verse, swizzle stick, walking stick, lodge, dowser, club, secure, divining rod, backsword, matchstick.

Stich zıt anlamlı kelimeler, Stich kelime anlamı

Dislodge : Kovmak. Evi boşalttırmak. Yerinden atmak. Yerinden oynatmak. Yerinden çıkartmak. Yerinden çıkarmak. Çıkarmak.

Unfasten : Çözmek. Açılmak. Koyuvermek. Açmak. Gevşemek. Çözülmek. Gevşetmek.

Travel : Seyahat etmek. Yolculuk etmek. Yolculuk yapmak. Seyahat. Gezi. Kaçmak. Gazlamak. Gitmek. Yolculuk. Dolaşmak.

Stich antonyms : move.

Stich ingilizce tanımı, definition of Stich

Stich kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A verse, of whatever measure or number of feet.