Superior intelligence türkçesi Superior intelligence nedir

Superior intelligence ingilizcede ne demek, Superior intelligence nerede nasıl kullanılır?

Superior : Üst. Satırın üstüne basılmış. Üstünlük taslayan. Kibirli. Üstteki. Üstün kimse. Asil. Üstün. Yüksek.

Intelligence : Bilgi. Haber alma. Akıllılık. Anlak. Beyin. Zeka. İdrak. Haberalma. İstihbari (bilgi). Zekilik.

Superior board of disciplin : Üst disiplin kurulu. İl merkezlerinde milli eğitim yönetmeninin ya da görevlendireceği bir yönetmen yardımcısının başkanlığında, il merkezinde bulunan her türlü orta dereceli okulların yönetmenlerinden oluşan ve okullardan gönderilen disiplin kurulu kararlarını inceleyip onaylayan kurul.

Superior class : Üst düzey sınıf.

Superior commission of arbitrage : Bir iş kolunda çıkan ve birden daha çok ilde bulunan işyerlerini kapsayan toplu iş uyuşmazlıklarında işin bırakılması ya da işten çıkarma olaylarının yasaklandığı durumlarda ve il yargıcı kurulunca belirtilen temellere karşı durmalarda uyuşmazlığı çözümlemekle görevli ve son yargıyı vermekle yetkili kurul. Yüksek yargıcı kurulu.

Superior commission of conciliation : Başkakanın ya da görevlendireceği bir bakanın yönetiminde kurulan ve iş anlaşmazlıklarını çözümleyen kurul. Yüksek uzlaştırma kurulu.

 

İngilizce Superior intelligence Türkçe anlamı, Superior intelligence eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Superior intelligence ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Know all the answers : Bir konu hakkın engin bilgisi olmak. Tüm cevapları bilmek. Her telden çalan. Ukalalık etmek. Bilmiş. Her şeyi bilen. Bilmişlik taslamak. Çok bilgili. Her şeyden haberi olan.

Overwise : Aşırı zeki.