Taharet borusu nedir, Taharet borusu ne demek

  • Alafranga tuvaletlerde temizlenmek için suyun akmasını sağlayan kıvrımlı boru

Taharet borusu kısaca anlamı, tanımı:

Taharet : İslam dini inanışlarına uygun olarak yapılmış olan temizlik. Sidik ve dışkı yapıldıktan sonra suyla temizlenme. Temizlik, temiz olma.

Boru : Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Borazan.

Alafranga : Avrupa uygarlığını benimsemiş, Avrupa eğitimiyle yetişmiş (kimse). Avrupa kültürüne özgü olan. Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca, alaturka karşıtı.

Tuvalet : İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, aralık, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, hela, kenef, memişhane, kademhane. Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi. Gece kıyafeti. Vücut temizliği ve bakımı için gereken nesne. Sidik veya dışkı.

Temizlenmek : Sakıncalı bir durum, iş düzelmek, bitmek. Kadınlarda aybaşı durumu sona ermek. Ortadan kaldırılmak, öldürülmek. Temiz duruma gelmek, arınmak, paklanmak. Kumarda öbür oyuncu veya oyuncularca bütün parası alınmak.

Kıvrımlı : Kıvrımı olan.