Tarafsızlaştırmak nedir, Tarafsızlaştırmak ne demek

  • Tarafsız duruma getirmek

Tarafsızlaştırmak tanımı, anlamı:

Tarafsız : Yansız.

Taraf : Yöre, yer. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Getirmek : Sağlamak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. İletmek, bildirmek. İleri sürmek. Gelmesini sağlamak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Bir makama atamak veya seçmek.

Diğer dillerde Tarafsızlaştırmak anlamı nedir?

Almanca'da Tarafsızlaştırmak : v. neutralisieren

Rusça'da Tarafsızlaştırmak : v. нейтрализовать