Testiküler nedir, Testiküler ne demek

Testiküler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Testikularis.

Testiküler anlamı, kısaca tanımı

Test : Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. Bir hastalığın varlığını ve niteliğini anlamak için yapılmış olan laboratuvar araştırması. Doğru cevabın seçenekler arasından bulunmasına dayanan bir sınav türü. Biyolojik bir işlevi veya değişmez bir niteliği incelenen bireyin tepkisini, örnek olarak alınan normal bireyinkiyle karşılaştırarak ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan yoklama

Testi : Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılmış olan su kabı. Bu kabın alabileceği miktarda olan.

Testiküler dişileşme : Androjen duyarsızlığı.

Testiküler dişileşme sendromu : Androjen duyarsızlığı.

Testikularis : Er bezine ait, er beziyle ilgili, er bezi biçiminde olan, testiküler.

Diğer dillerde Testiküler anlamı nedir?

İngilizce'de Testiküler ne demek ? : testicular