Tipik nedir, Tipik ne demek

Tipik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
 • Çok özgün olan.

"Tipik" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Pek tipik ve âdeta alametifarikalı bir kadını bulmak zor değildir." - R. H. Karay

Tipik tanımı, anlamı:

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Nesne : Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Öznenin dışında kalan her konu, obje. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Karakteristik : Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik. Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü.

Özgün : Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, ibdai. Çeviri olmayan, asıl olan (metin), orijinal. Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Tipik belirti : Belirli hastalıklar veya belirli işlev bozuklukları için özellikle karakteristik olan fakat istisnasız olmayan belirtiler.

Tipik olmayan hücre : Atipik hücre.

 

Tipiköy : Konya ilinde, Akşehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Tipik ile ilgili Cümleler

 • "O bütün gün aramadı, ve akşamleyin eve geç geldiğinde, o onu yalnız bırakmamı istedi." "Tom ne tipik."
 • Tipik kız konuşması!
 • Bugün sadece başka tipik yoğun bir gün.
 • Tipik bir İngiliz akşam yemeği nedir?
 • Tipik bir omurgalı gibi insan iki çift uzuva sahiptir.
 • Onun tipik bir İskoç aksanı var.
 • Bu yılın havası çok tipik değil.
 • Tipik bir Amerikalı genç gibi görünüyor.
 • Tipik bir şehirde çok gürültü vardır.
 • Ali tipik bir kişilik.
 • Ali sizin tipik borsacınız değil.
 • Ali tipik bir lise öğrencisi.
 • Tipik Bavyera kahvaltısı beyaz sosis, buğday birası ve tuzlu krakerden oluşmaktadır.

Diğer dillerde Tipik anlamı nedir?

İngilizce'de Tipik ne demek? : adj. typical, characteristic, characteristical, modal, normal, ordinary, representative

Fransızca'da Tipik : typique, caractéristique

Almanca'da Tipik : adj. echt, typisch

Rusça'da Tipik : adj. типичный, характерный