Trofoblast nedir, Trofoblast ne demek

Trofoblast; Anatomi, Veteriner, Biyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

İmplantasyon, hormon salgılanma ve plasenta oluşumunda rol oynayan, koryon kesesinin villuslarında yer alan besleyici hücreler.

Biyoloji'deki anlamı:

Memelilerde embriyo gelişmesi sırasında teşekkül eden, başlangıçta iki tabaka hâlinde olan, tek tek hücrelerden meydana gelmiş sitotrofoblâst denilen iç tabaka ile çok çekirdekli sinsityum durumundaki hücrelerden meydana gelmiş sinsityotrofoblâst denilen dış tabakadan oluşmuş blâstosistin dış hücre kılıfı.

Trofoblast hakkında bilgiler

Trofoblast, (Yunanca "trephein": beslemek, ve blast: germinator), blastokistin dış tabakasından şekillenen hücrelerdir ve plasentanın büyük bir kısmını oluşturacaklardır. Gebeliğin ilk aşamalarında meydana gelirler ve döllenmiş yumurtadan (zigottan) farklılaşan ilk hücrelerdir. Trofoblastların bu ilk tabakaları topluca trofoblastlar olarak bilinir ve gastrulasyondan sonra trofoektoderm olarak isimlendirilirler ve gelişimin devamı sırasında embriyonun ektodermiyle bitişik olarak gelişmeye devam ederler.

Trofoblast tanımı, anlamı

Polar trofoblast : Embriyoda nodus embriyonalisi çevreleyen hücreler

Trofoblast proteini : Tropoblastlar tarafından salgılanan PGF2 alfanın lüteolitik etkisini durduran, gebeliğin ana tarafından tanınmasını sağlayan parakrin etkili protein.

 

Sinsityotrofoblast : [Bakınız: trofoblâst]. Trofoblast hücresinin sinsitiyal dış tabakası.

Döllenmiş yumurta : Sperm tarafından döllenmiş yumurta, fertilize olmuş yumurta, oosperm, spermoviyum. Zigot. (karşılık: zigot), Dişi ve erkek eşeylik gözelerinin birleşmesiyle meydana gelen birlik.

Çok çekirdekli : Bir hücrede birden fazla çekirdek bulunması ya da aynı hücrede çekirdeklerin birbirine loplarla bağlanması durumu. Polienergit, polinükleer, loplu çekirdekli. Birden fazla çekirdeğe sahip, multinükleer. (karşılık: poli-energid) Birden çok çekirdeği olan.

Sitotrofoblast : [Bakınız: trofoblâst]. Yavru zarlarından dölüte en yakın tabakayı oluşturan, villusların iç kısmında yer alan, hücre sınırları çok belirginlik gösteren, trofoblastların oluşturduğu koryon kesesinin esas hücreleri.

Koryon kesesi : Embriyoda amniyon, vitellus ve allantoyis keselerini içerisinde bulunduran embriyo dışı bir kese.

Hücre kılıfı : Hücre zarı, hücre duvarı ve varsa diğer örtüleri kapsayan tabaka.

Gastrulasyon : [Bakınız: bağırsak oluşumu]. Blastulanın mideye benzer biçim alması olayı.

İmplantasyon : Blastosistlerin anne döl yatağının duvarına çok sıkı veya gevşek bir biçimde tutunması, içe yerleşme. Blastosistin dışında yer alan trofoblast hücreleriyle döl yatağı arasında fizyolojik ve biyokimyasal etkileşimler yapısal değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olur. İçe yerleşme, preimplantasyon ve gerçek implantasyon olmak üzere iki evrede gerçekleşir. Yerleştirme, tutturma.

 

Başlangıçta : İlk zaman, ilk dönem.

Blastosist : Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi. Dıştan trafoblast adı verilen ince bir tabakayla çevrilmiş, ortasında gıda maddelerince zengin sıvıyla dolu bir boşluk ve bir tarafında ise ileride embriyoyu oluşturacak bir hücre kümesinden oluşan embriyoda blastula evresini izleyen gelişim dönemindeki gebelik ürünü, blastula, blastosit. İnekte embriyonun 7-1. günleri. Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hâli. Dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblâst) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar.

Çekirdekli : Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan.

Sinsityum : Aralarındaki hücre zarları kaybolarak tek hücre hâline gelen çok çekirdekli protoplazma kütlesi. Tek sitoplazmalı ve çok çekirdekli büyük hücre. Epitel hücrelerinden oluşmuş yavru zarlarının en dış tabakası. Göze zarları kaybolmuş olan çok çekirdekli protoplazma kitlesi.

Besleyici : Besleyen, beslemeye yarayan, besin değeri yüksek, mugaddi.

Başlangıç : Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü. Ön söz, giriş, mukaddime.

Memeliler : Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genel olarak tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

Sırasında : Gerekince, yerinde ve zamanında.

Ektoderm : Dış deri.

Plasenta : Döl eşi.

Diğer dillerde Trofoblast anlamı nedir?

İngilizce'de Trofoblast ne demek ? : trophoblastus, trophoblast