Unbundled türkçesi Unbundled nedir

  • Meydana çıkarmak.
  • Açığa ifşa etmek.
  • Gözler önüne sermek.
  • Paketinden çıkarmak.
  • Ayrı satılan.
  • Ürünleri ayrı ayrı fiyatlandırmak (paket halinde olmadan).
  • Açığa çıkarmak.
  • Bağımsız.
  • Paketini açmak.
  • Bir ürün ve beraberindeki bir hizmet için ayrı bir ücret ödetmek (bilgisayar).

Unbundled ingilizcede ne demek, Unbundled nerede nasıl kullanılır?

Unbundle : Ayrıştırma. Paketini açmak. Demetten ayırma. Birleştirmeme. Meydana çıkarmak. Unsurların tek tek gösterilmesi. Açığa ifşa etmek. Paketinden çıkarmak. Gözler önüne sermek. Açığa çıkarmak.

İngilizce Unbundled Türkçe anlamı, Unbundled eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unbundled ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disclose : Tebliğ etmek. Keşfetmek. Açığa vurmak. Bildirmek. Açmak. Ortaya çıkarmak. Söylemek. Sır vermek.

Deterrer : Topraktan çıkarmak. Mezardan çıkarmak.

Elicited : Temin edilmiş. Tepki göstermek. Öğrenmek. Sağlanmış (bilgi, cevap). Tepkiye neden olmak. Çıkarmak. Aydınlığa çıkartılmış. Aydınlatmak.

Show up : Çıkagelmek. Yüze çıkmak. Sırıtmak. Belli olmak. Ortaya çıkmak. Görünmek. Gelivermek. Gözükmek. Meydana çıkmak. Boy göstermek.

Set out : Girişmek. Başlamak. Açıklamak. Düzenlemek. Hareket etmek. Koyulmak. Yola çıkmak. Dizmek. Belirtmek.

 

Freest : Masrafsız. Rahatlatmak. Vergiden muaf. Kısıtlanmamış. Beleş. Bedava. Aletsiz. Boş. Serbest.

Dig up : Kazıp çıkarmak. Toprağı belleyerek havalandırmak. Deşmek. Toprağı kazıp çıkarmak. Araştırmak. Kazmak. Eşmek. Çukur açmak.

Self reliant : Kendine güvenen. Özsaygılı. Özgüvenli.

Elicit : Aydınlatmak. Gerçeği ortaya çıkarmak. Çıkarmak. Tepkiye neden olmak. Öğrenmek. Tepki göstermek. Edinmek (bilgi). Sağlamak. Ortaya çıkarmak (gerçeği).

Dismiss : Savmak. Salıvermek. Bırakmak. Kovmak. İşten çıkarmak. Göndermek. İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi. İşten atmak. Affetmek.

Unbundled synonyms : shown up, dismissing, disinter, convey, displays, take the lid off something, displayed, dismisses, dismissals, limitless, infinite, sovereign, bring into the open, free standing, ascertains, crossbench, ascertain, freestanding, show off, revealed, catch out, dismissal, free, setting out, bring to light, reveals, unwrapped, free lance, freer, unwraps, reveal, self supporting, unbundle.

Unbundled zıt anlamlı kelimeler, Unbundled kelime anlamı

Finite : Bitimli. Mahdut. Sayı veya şahıs gösteren (dilbilgisi terimi). Ölçülebilir. Terimleri sayısı verilen bir n sayışımdan küçük olan bir kümenin bu niteliği. Sınırlı. Sonlu. Sonu olan.

Banded : Bantlı. Damarlı. Çizgili. Şeritli. Bağlı. Rubane.