Uzun uzun nedir, Uzun uzun ne demek

Uzun uzun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

 • Uzun süre, uzun olarak, uzunca
 • Uzun bir biçimde.
 • Uzatarak.

"Uzun uzun" ile ilgili cümleler

 • "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı." - N. Ataç
 • "Her iki eserde de bu suallerin cevapları hakkında uzun uzun tafsilat verilmektedir." - A. H. Çelebi

Uzun uzun anlamı, kısaca tanımı:

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz.

Uzun : Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı. Ayrıntılı. Ayrıntılı olarak, derinlemesine.

Süre : Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri.

Uzunca : Biraz uzun. (uzu'nca) Uzun olarak, bol zamanlı.

Bir : Sadece. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek. Ancak, yalnız. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

 

Uzun uzun ile ilgili Cümleler

 • Sue ve John uzun uzun düşündükten sonra yapmaya karar verdiler.
 • Uzun uzun zaman önce güzel bir kız yaşardı.
 • Uzun, uzun bir zaman aldı.
 • Herkes ona uzun uzun baktı.
 • Firmamızın uzun, uzun bir geçmişi var.
 • Uzun uzun konuşmayı seviyor.
 • Uzun uzun zaman önce, bir maymun, bir tilki ve bir tavşan birlikte mutlu şekilde yaşadılar.
 • Kız arkadaşım gittiğinden beri uzun, uzun zaman oldu.
 • Uzun uzun konuş.
 • Uzun uzun konuşma.
 • Uzun uzun tartışmışlar.
 • Hayat uzun, uzun bir yoldur.

Diğer dillerde Uzun uzun anlamı nedir?

İngilizce'de Uzun uzun ne demek? : at length

Fransızca'da Uzun uzun : longuement

Almanca'da Uzun uzun : adj. weitschweifig