Vargı nedir, Vargı ne demek

Vargı; bir mantık terimidir.

  • Verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç

"Vargı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Taşlar katı olur, mermer bir taştır, şu hâlde mermer katıdır uslamlaması bir tasımdır. Bu tasımın ilk önermesine büyük önerme, ikincisine küçük önerme, sonuncusuna da vargı denir."

Felsefi anlamı:

Verilen bir -> öncelden (olgu ya da önerme) çıkarsama yolu ile varılan sonuç. Verilmiş öncüllerden bir sonucun çıkarılması; çıkarım sonucu; varılan sonuç. A önermesine B önermesinden varılıyorsa, B doğru ise mantık yasaları gereğince A nın da doğru olarak tanıtlanması gerekir.

Öncülleri sonuç önermesine bağlayan mantıksal bağıntı.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bir araştırma ve irdelemede elde edilen sonuç.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Varsayımlardan çıkan sonuç.

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: çıkarım sonucu]

Tümdengelimci bir dizgede sayıltılardan kaynaklanan ve bilinen çıkarım kuralları yoluyla türetilen sonuçlar.

İngilizce'de Vargı ne demek? Vargı ingilizcesi nedir?:

consequence, conclusion

Osmanlıca Vargı ne demek? Vargı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hüküm

Vargı anlamı, tanımı:

Önerme : Önermek işi. Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.

 

Çıkarsama : Bir önermeden, düşünce yoluyla bir başka önermeye geçme işi, istihraç.

Sonuç : Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor. Öz, özet. Yazının veya sözün bitim bölümü. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice.

Vargın : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Ulaşan, isteğine erişen.

Diğer dillerde Vargı anlamı nedir?

İngilizce'de Vargı ne demek? : conclusion

Fransızca'da Vargı : conclusion [la], bouquet [le], conséquence [la]

Almanca'da Vargı : n. Folgerung, Konsequenz

Rusça'da Vargı : n. вывод (M)