Verilmek nedir, Verilmek ne demek

  • Verme işine konu olmak

"Verilmek" ile ilgili cümle

  • "Geç vakit suarenin verileceği büyük konağa gittik." - F. R. Atay

Verilmek anlamı, kısaca tanımı:

Verilmiş sadakası olmak : Büyük bir tehlike veya kaza atlatıldığında söylenen bir söz.

Verile emri : Devlet dairelerinde, ödemenin yapılabilmesi için yetkilinin verdiği izin yazısı, ita emri.

Verilme : Verilmek işi.

Verme : Vermek işi.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Olmak : Uymak, tam gelmek. Sarhoş olmak. Bulunmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Yol açmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Yitirmek, elinden kaçırmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Yetişmek, olgunlaşmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Sürdürmek, yürütmek. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Geçmek, tamamlanmak.

 

Verilmek ile ilgili Cümleler

  • Televizyon önemli bir kültür kaynağı olabilir, ve eğitim yayınlarına birçok okulda değer verilmektedir.
  • Ara verilmek üzere.
  • İnsana da aşırı sıcaklıklara karşı koruyucu cihazlar verilmektedir.
  • Ona çiftlikte iş verilmektedir.
  • Kullanım koşulları haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Diğer dillerde Verilmek anlamı nedir?

İngilizce'de Verilmek ne demek? : v. give, bestow

Almanca'da Verilmek : v. zufließen