Vitality türkçesi Vitality nedir

Vitality ile ilgili cümleler

English: Health and vitality are important for long life.
Turkish: Sağlık ve canlılık uzun hayat için gereklidir.

Vitality ingilizcede ne demek, Vitality nerede nasıl kullanılır?

Vitalities : Dirilik. Dayanma gücü. Canlılık. Yaşama gücü. Güç. Zindelik. Can. Ruh. Hayat.

Vitalik : Bir erkek ismi.

Vitalise : Bir kimseyi veya şeyi canlı yapmak (vitalize olarak da yazılır). Diriltmek. Hayat vermek. Güç vermek. (britanya ingilizcesi) canlandırmak. Oynatmak. Can vermek. Canlandırmak.

Vitaliser : Can veren kimse. (britanya ingilizcesi) canlandırıcı. Yaşam aşılayan kimse. Başkalarına canlılık veren kimse (vitalizer olarak da yazılır). Canlandıran. Hayat veren kimse.

Vitalising : Bir kimseyi veya şeyi canlı yapmak (vitalize olarak da yazılır). Canlandırmak. Can vermek. Diriltmek. (britanya ingilizcesi) canlandırmak. Hayat vermek. Güç vermek. Oynatmak.

Vitalizers : Hayat veren kimse. Can veren kimse. (amerikan ingilizcesi) canlandırıcı. Canlandıran. Yaşam aşılayan kimse. Başkalarına canlılık veren kimse (vitaliser olarak da yazılır).

Vitalistic : Dirimselciliğe özgü. Dirimselcilikle ilgili.

Vitalist : Bütün yaşamın diğer tüm kimyasal ve fiziksel kuvvetlerden ayrı olan bir güç tarafından desteklendiğine ve devamının sağlandığına inanan kimse. Dirimselci.

 

Vitalizer : Can veren kimse. Yaşam aşılayan kimse. (amerikan ingilizcesi) canlandırıcı. Hayat veren kimse. Canlandıran. Başkalarına canlılık veren kimse (vitaliser olarak da yazılır).

Vitalists : Dirimselci. Bütün yaşamın diğer tüm kimyasal ve fiziksel kuvvetlerden ayrı olan bir güç tarafından desteklendiğine ve devamının sağlandığına inanan kimse.

İngilizce Vitality Türkçe anlamı, Vitality eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Vitality ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Breeziness : Gevezelik. Neşelilik. Çabukluk.

Vigour : Dinçlik. Gayret. Kuvvet. Enerji. Yürürlük. Coşku.

Esprit : Neşe.

Vim : Kuvvet. Enerji. Gayret.

Stamina : Dayanıklılık. Tahammül. Direnç. Kuvvet.

Resistance : Bir nesneden birim nicelikte elektrik akımı geçebilmesi için gerekli olan gerilim. Rezistans. Birimi ohm olan, bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma gücü. Karşı gelme. Metanet. Fizik, kimya, gitar, madencilik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Karşı koyma. Karşı çıkma. İçinden elektrik akımı geçen bir iletkenin, bu akıma karşı koyması durumu. Kuvvete ya da dış koşullara karşı koyma. bir iletkenin elektrik akımının geçirilmesine karşı koyması.

 

Liveliness : Renklilik. Hareketlilik. Oynaklık. Çabukluk. Parlaklık.

Lives : Hayatlar. Bir şeyin var olduğu veya işlevini yerine getirdiği dönem. Hapis eczasına çarptırılan hayat (argo terim). Enerji. Yaşamlar. Faaliyet. Hayat tarzı. Biyografi. Ömürler. Canlı organizma.

Animal spirits : Coşku. Ekonomik moral. Yaşamayı hak eden ve suiistimal edilmemesi gerek varlıklar olarak hayvanlar. Gençliğin coşkusu. Neşe. Gençlik neşesi. Ekonominin genel durumu hakkında kişilerde yaygın olumsuz veya olumlu görüşler. Yaban hayvanlar.

Spark : Zerre. İlgi uyandırmak. Uyandırmak (ilgi vb.). Ateşlemek. Kıvılcım. Çakın. Güneş yüzeyinde görülen kesikli ışımalara verilen ad. Nebze. Tetiklemek. İşaret.

Vitality synonyms : ki, ch'i, staying power, clouted, qi, chi, brother, can, lifetimes, briskness, ascendance, verve, freshes, birr, livings, tonicity, healthiness, heart, ascendancy, aura, heartiness, astral bodies, capabilities, sapped, alacrity, brio, existences, arm, brios, eidolons, colorfulness, boggard, vital force.

Vitality zıt anlamlı kelimeler, Vitality kelime anlamı

Ill health : Hastalık. Sağlıksızlık. Bozuk sağlık durumu. Sağlığın kötü olması.

Alive : Faal. Haberdar. Hareketli. Elektrik yüklü. Hayat dolu. Farkında. Sağ. Canlı. Uyanık. Yaşam dolu.

Inanimateness : Coşkunsuzluk. Cansızlık. Pasiflik. Tembellik. Ağır davranma durumu. Ağır olma. Dirimsizlik. Hayatsızlık. Donukluk. Ruhsuzluk.

Vitality antonyms : dead.

Vitality ingilizce tanımı, definition of Vitality

Vitality kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, the vitality of eggs or vegetable seeds. The vitality of an enterprise. Vital force. The quality or state of being vital. The principle of life. Animation.