Was blemished türkçesi Was blemished nedir

  • Çirkinleştirildi.
  • Karalandı.
  • Lekelendi.
  • Zarar verildi.
  • Bozuldu.

Was blemished ingilizcede ne demek, Was blemished nerede nasıl kullanılır?

Was : -dı. Durmak. Olmak. Var olmak. Bulunmak. Tutmak (para). Anlamına gelmek. -di. Mal olmak.

Blemished : Lekelenmiş. Bozmak. Bozulmuş. Güzelliğini bozmak. Karalamak. Lekeli. Lekelemek.

Was a success : Başarıydı. Çok iyi geçti. Çok iyi gitti. Başarılıydı.

Was able to : -ebildi. -abildi.

Was about to : -mek üzereydi. -mak üzereydi. -meye henüz yeltenmişti.

Was accused of a criminal act : Kanun dışı faaliyetlerden dolayı hakkında dava açıldı. Yasadışı faaliyetle suçlandı. Cezai suç atfedildi.

Was acquitted : Tüm suçlamalarda temize çıktı. Aklandı. Beraat etti.

İngilizce Was blemished Türkçe anlamı, Was blemished eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Was blemished ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Be put to shame : Mahcup edildi. Utandırıldı. Bozum edildi.

Was put to shame : Utandırıldı. Mahcup edildi. Bozum edildi.