Well informed türkçesi Well informed nedir

  • Aydın.
  • Tahsilli.
  • İyi bilgilenmiş.
  • Kulağı delik.
  • Herşeyden haberi olan.
  • Çok bilgili.
  • Muttali.
  • Bilgili.

Well informed ile ilgili cümleler

English: He is a well informed person.
Turkish: O, bilgili bir insandır.

Well informed ingilizcede ne demek, Well informed nerede nasıl kullanılır?

Well : Kaynamak. Bagaj. Apartman boşluğu. Memba. Yerinde. Kaynak. Fışkırıp akmak. Asansör boşluğu. Su kuyusu. Sahne altı üçüncü bodrum.

Informed : Aydın. Haberi olan. Bilgilendirilmiş. Bilgili. Haberdar. Bilinçli. Haberli. Tahsilli. Muttali. Bilgi alan.

Be well informed : Günü gününe bilgi edinmek. En uygun bilgiye sahip olmak. Özel bir konuda veya genel olarak geniş ve derin bilgiye sahip olmak. Aydın olmak. Bilgili olmak. İyi bilgilendirilmiş olmak. Güncel bilgiye sahip olmak. Düzenli haber almak. Olayların farkında olmak.

Being well informed : İyi bilgilendirilmiş olmak. Özel bir konuda veya genel olarak geniş ve derin bilgiye sahip olmak. Bilgili olmak. Aydın olmak. En uygun bilgiye sahip olmak. Güncel bilgiye sahip olmak. Olayların farkında olmak.

Well accepted : Kabul görmüş. Kabul gören.

Well adjusted : İyi ayarlanmış. Uyumlu (kişi).

İngilizce Well informed Türkçe anlamı, Well informed eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Well informed ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Polymath : Birçok konuda bilgili kişi. Çok bilgili kimse. Ansiklopedik bilgiye sahip (kişi). Bilge. Hezarfen.

Deep read : Çok okumuş. Derin okuyan.

Learned : Öğrenilen. Öğrenilmiş. Bilge. Kültürlü. Alim. Bilgin. Mississippi eyaletinde yerleşim yeri. Çok okumuş. Okumuş.

Clear sighted : Mantıklı. İleri görüşlü. Keskin görüşlü. İleriyi gören. İyi görebilen. Keskin gözlü.

Educated : Mürekkep yalamış. Öğrenimli. Yetişmiş. Öğrenim görmüş. Eğitimli. Okumuş.

Literate : İyi eğitim görmüş. Yazınsal. Eğitimli. Okur yazar. Çok okumuş. Okuryazar. Edebi. Okur yazar kimse.

Enlightened : Münevver. Aydınlatılmış. Arif. Entelektüel. Okumuş. Açık fikirli. Aydınlanmış. Kültürlü.

Intellectuals : Entellektüeller. Entelektüeller. Entellektüel. Aydın kimse.

Knowledgeable : Kültürlü. Akıllı. Zeki. Çok okumuş. Vukuflu.

Polymaths : Çok bilgili kimse. Ansiklopedik bilgiye sahip (kişi). Birçok konuda bilgili kişi. Hezarfen. Bilge.

Well informed synonyms : au courant, highbrows, well read, insightful, hep, eggheads, egghead, advanced in years, informed, versed, erudite, lettered, far out, intellectual, be knowledgeable about, well grounded, knowings, know all the answers, deeply read, highbrow, in the know, scholarly, cultured, bright, judgmatic, aware, literates, conusant, civilised, clued up, knowing.