Wisdoms türkçesi Wisdoms nedir

Wisdoms ingilizcede ne demek, Wisdoms nerede nasıl kullanılır?

Seven wisdoms : Bilimlerin hepsi. Yedi hikmet. Orta çağ'ın yedi bilimi (aritmetik, mühendislik, müzik, astronomi, doğa, ilahiyat, ve siyaset bilimi). İnsan bilgisinin tamamı.

Wisdom of solomon : Solomon zekası. Aşırı zeka. Akıllılık. Akıl. Zekilik. Zeka.

Wisdom teeth : İnsanda geç oluşarak 32'lik takımı tamamlayan geri taraftaki dört büyük azı dişi. akıl dişi. Yirmi yaş dişleri. Yirmilik dişler. Yirmi yaş dişi.

Wisdom tooth : Akıldişi. Yirmi yaş dişi. Akıl dişi. Yirmilik diş. 20lik diş. 20'lik diş. 20 yaş dişi.

Acquired wisdom : Anlayış ve aklıselimliliğe ulaşma. Edinilmiş bilgelik.

Wisdom : Akıllılık. Dirayet. Bilgelik. İrfan. Akıl. Hikmet. İlim.

Wisconsinites : Wiskonsinli. Wisconsin'de (abd) ikamet eden kimse.

Wisconsinite : Wiskonsinli. Wisconsin'de (abd) ikamet eden kimse.

Wise after the event : İş işten geçtikten sonra akıl verme.

Unwisdom : Akılsızlık.

İngilizce Wisdoms Türkçe anlamı, Wisdoms eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Wisdoms ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Discretion : Ağzı sıkılık. Dikkat. İhtiyat. Takt. Sağduyulu olma. Temyiz gücü. Tedbir. Uygun görme. Naziklik. Takdir hakkı.

 

Initiation : Başlatma. Üyeliğe kabul töreni. Bilgili olma durumu. Başlama. Girme. Erginleme. Kabul töreni. Öncülük yapma. Bireylerin ergin kişiliğe, belli yaş kümesine, kimi inanç kümelerine girişlerinde yapılan tören. Devreye girme.

Acquirement : Marifet. Kazanma. Edinç. İktisap. Başarı. Zamanla kazanılan nitelik. Kazanç. Elde etme. Edinme. Edinilen şey.

Clearheadedness : Aklı karışık olmayan bir tarzda düşünebilme yeteneği. Kafasının rahat olması özelliği. Ayıklık.

Sagaciousness : Cin gibilik. Sağduyululuk. Zeka. Sağduyulu olma. Keskinlik. Açıkgözlük. Hazırcevaplık. Espri yeteneği. Şiddet.

Comprehension : Anlama. İçlem. İzan. Kapsam. Kavrama. Havsala. Anlayış. Kavrarlık.

Gray matter : Kafa veya beyin. Boz madde. Beynin merkezindeki gri yapı. Gri madde. Zeka. Beyin. Doku.

Erudition : Çok geniş ve çeşitli bilgi. Alimlik. Bilginlik. Büyük vukuf. Engin bilgi.

Sageness : Öngörü. Sağduyu. Bilgelik durum ve seviyesi. İhtiyat.

Aphorism : Vecize. Aforizma. Özlü söz. Özdeyiş. Atasözü.

Wisdoms synonyms : abstrusity, cognitive content, mental object, cattiness, gnome, cleverness, brainpower, science, learnings, scholarship, far sightedness, sagacities, good sense, bean, consciousness, bacon rind, wisdom, gnomes, lore, bodhi, discernment, deepness, capacity, diplomacy, chump, hardheadedness, reconditeness, mystery, brain, enlightenment, knowledgeability, content, intelligences.

 

Wisdoms zıt anlamlı kelimeler, Wisdoms kelime anlamı

Folly : Ahmaklık. Çılgınlık. Delilik. Divanelik. Akılsızlık. Aptallık. Süs olarak yapılmış bina. Dekor için yapılmış yapı. Aptalca hareket. Aptalca davranış.

Inadvisability : Akla yatkın olmama. Makul olmayış. Tavsiye edilememe. Makul olmama.

Unsoundness : Bozukluk. Güvenilmezlik. Hasta olma. Çürüklük. Sıhhatsizlik. Sağlıksızlık. Sakatlık. Geçersizlik.

Wisdoms antonyms : bad, badness.