Yadsıma nedir, Yadsıma ne demek

  • Yadsımak işi, yokumsama, inkâr
  • Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme, nefiy.

Felsefi anlamı:

Öne sürülen bir savı tanımama.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: olumsuzlama]

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: Olumsuzluk]

Bir yanıtlayıcının, olan bir durumu değilleyici yanıtlar vermesi.

İngilizce'de Yadsıma ne demek? Yadsıma ingilizcesi nedir?:

negation, denial

Yadsıma anlamı, kısaca tanımı:

Yadsımak : Var olan bir şeyi yok saymak, yokumsamak. Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söylemek, yaptığını saklamak, inkâr etmek. İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak.

Yokumsama : Yadsıma.

Yargı : Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Geçme : Geçmek işi, mürur. Çakılmış, yapıştırılmış veya lehimlenmiş olmayıp gereğinde sökülebilecek biçimde parçaları birbirine takılıp kenetlenmiş olan. Birbirinin içine geçirilerek tutturulan iki şeyden birinde bulunan çıkıntılı parça.

 

Nefiy : Olumsuz kılma. Olumsuzluk. Yadsıma. Sürme, sürgüne gönderme.

Yadsıma zarfı : Hiç, katiyen, asla gibi zarflar.

Diğer dillerde Yadsıma anlamı nedir?

İngilizce'de Yadsıma ne demek? : n. abnegation, repudiation

Fransızca'da Yadsıma : négation [la], dénégation [la], désaveu [le], reniement [le]

Almanca'da Yadsıma : n. Verleugnung

Rusça'da Yadsıma : n. отрицание (N)