Yatırım bankası nedir, Yatırım bankası ne demek

Yatırım bankası; bir ekonomi terimidir.

  • Yatırım finansmanı ve harcamalarını karşılamak üzere kurulan banka

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Firmalara uzun vadeli kredi sağlayan veya tahvil ve hisse senetlerinin halka sunumuna aracılık eden veya tahvil ve hisse senetlerini toptan veya kısmen satın alarak şirketlere iştirak eden banka.

Bilimsel terim anlamı:

Topladığı paraları uzun süreli ekonomik işlere yatıran banka.

İngilizce'de Yatırım bankası ne demek? Yatırım bankası ingilizcesi nedir?:

investment bank, savings bank

Yatırım bankası kısaca anlamı, tanımı:

Yatırım : Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış. Yatırma işi. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman.

Banka : Bankacılık işleminin yapıldığı yapı. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş.

Bank : Çoğunlukla parklarda ve bahçelerde oturulacak sıra.

Finansman : Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işi.

 

Harcama : Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider. Harcamak işi, sarf.

Karşılamak : Boksta karşı oyuncunun yumruklarını savmak. Karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek. Söylenen, yapılan, bildirilen bir şeyi olumlu veya olumsuz bulmak. Masrafı ödemek. Önlemek, durdurmak. Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Diğer dillerde Yatırım bankası anlamı nedir?

İngilizce'de Yatırım bankası ne demek? : n. savings bank