Yetiştirme yurdu nedir, Yetiştirme yurdu ne demek

  • Anne ve babası olmayan veya anne ve babası tarafından bırakılan, haklarında koruma kararı alınan, 7-18 yaşlarındaki çocukların barındırılıp yetiştirildiği eğitim kurumu, çocuk yuvası

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Anası babası olmayan ya da anası babasınca bırakılan ve haklarında koruma kararı alınan (olağan, olağandışı, toplumdan kaçan ve özürlü) 7-18 yaşlarındaki çocukların aile ocağına benzer bir ortam içinde barındırılıp yetiştirildikleri bir eğitim kurumu.

İngilizce'de Yetiştirme yurdu ne demek? Yetiştirme yurdu ingilizcesi nedir?:

orphanage

Yetiştirme yurdu tanımı, anlamı:

Yetiştirme : Yetiştirmek işi. Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse.

Yurdu : İğnenin deliği.

Anne : Yavrusu olan dişi hayvan. Çocuğu olan kadın, ana, valide, kocakarı, mader, nene, aba.

Baba : Ata. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Çatı merteği. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Bu gibi kimselere verilen unvan. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Çocuğu olan erkek, peder.

 

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer.

Koruma : Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi, koruma görevlisi. Bankacılık alanında, bir malda veya bir menkulde gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişikliklerine karşı korunmak amacıyla vadeli bir sözleşme yapılması. Korumak işi.

Karar : Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Bu yargıyı bildiren belge. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Değişmez olma. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Tam ölçüsünde, ne az ne çok.

Çocuklar : "arkadaşlar!" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Eğitim bilimi.