Yuf borusu nedir, Yuf borusu ne demek

  • Boynuzdan yapılmış olan bir boru türü, nefir
  • Kınama, üzüntü ve nefret.

"Yuf borusu" ile ilgili cümleler

  • "Yürü bakkallar paşası yürü, yuf borusu seni bekliyor." - Ö. Seyfettin

Yuf borusu anlamı, tanımı:

Yuf borusu çalmak : Kınama, üzüntü ve nefretini bildirmek.

Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir.

Dünyaya yuf borusu öttürmek : Ölmek.

Boynuz : Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet. Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı. Bu organdan yapılmış.

Nefir : Yuf borusu.

Kınama : Kınamak işi, ayıplama, takbih.

Üzüntü : Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Nefret : Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu. Tiksinme, tiksinti.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.