Yurt bilgisi nedir, Yurt bilgisi ne demek

  • Yurttaşlık bilgisi

Yurt bilgisi anlamı, kısaca tanımı:

Yurt : Memleket. Sahip olunan arazi, emlak. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Diyar. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum.

Bilgi : Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Yurttaşlık : Yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumu, vatandaşlık.

Yurttaşlık bilgisi : Devlet ve hükûmet kuruluşlarını, yurttaşlık ödev ve haklarını kapsayan bilgi, yurt bilgisi.