Yurttaşlık bilgisi nedir, Yurttaşlık bilgisi ne demek

  • Devlet ve hükûmet kuruluşlarını, yurttaşlık ödev ve haklarını kapsayan bilgi, yurt bilgisi

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Siyasal bilimlerin, yurttaşların hak ve görevleri ile uğraşan kolu.

Toplum yaşamının siyasal, toplumsal ve ekonomik yönleriyle ilgili olarak öğrencilere gerekli bilgileri vermek, başta anayasa olmak üzere yasaların sağladığı hakları ve gerektirdiği sorumlulukları açıklamak, yurda hizmet etmenin önemini kavratmak ve onlarda yurt işlerine karşı yakın ilgi uyandırmak amacıyla daha çok ortaokullarda okutulan ders.

İngilizce'de Yurttaşlık bilgisi ne demek? Yurttaşlık bilgisi ingilizcesi nedir?:

civics

Yurttaşlık bilgisi anlamı, kısaca tanımı:

Yurttaşlık : Yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumu, vatandaşlık.

Yurttaş : Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş.

Yurt : Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Sahip olunan arazi, emlak. Memleket. Diyar. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.

 

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Bilim.

Devlet : Talih. Büyüklük, mevki. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Mutluluk.

Kuruluş : Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kasılma. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye.

Ödev : Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife, vecibe. Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapmaları için verdiği çalışma.

Diğer dillerde Yurttaşlık bilgisi anlamı nedir?

İngilizce'de Yurttaşlık bilgisi ne demek? : n. civics

Fransızca'da Yurttaşlık bilgisi : instruction civique

Almanca'da Yurttaşlık bilgisi : n. Staatsbürgerkunde