Yurttaşlık nedir, Yurttaşlık ne demek

  • Yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumu, vatandaşlık

Hukuki terim anlamı:

vatandaşlık.

Yurttaşlık hakkında bilgiler

[Bakınız: vatandaş]

Yurttaşlık tanımı, anlamı:

Yurttaşlık bilgisi : Devlet ve hükûmet kuruluşlarını, yurttaşlık ödev ve haklarını kapsayan bilgi, yurt bilgisi.

Yurttaş : Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş.

Yurt : Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Diyar. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Memleket. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Sahip olunan arazi, emlak.

Büyüme : Büyümek işi.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Vatandaşlık : Yurttaşlık.

Vatandaş : Yurttaş.

Yurttaşlık eğitimi : Programı ve yöntemi ile, her yaştaki öğrencinin toplumca benimsenen davranışları geliştirmesi ve iyi bir yurttaş olarak yetişmesi amacını güden eğitim etkinliği.

 

Yurttaşlık özeği : Genellikle kentlerin ilk kuruluş yıllarından kalmış olmakla birlikte sürekli bakım ve onarım görmüş olan ve bugün de kullanılmakta bulunan çağbilimsel ve dinsel değeri yüksek yapıların, kent- konağının ve öteki kamu yönetimi yapılarının yer aldığı kent çekirdeği.

Yurttaşlık yasası : Kişilere ilişkin özel haklar kurallarını gösteren yasa. Kişiler arasındaki özel ilişkileri düzenleyen yasa.

Diğer dillerde Yurttaşlık anlamı nedir?

İngilizce'de Yurttaşlık ne demek? : n. citizenship

Fransızca'da Yurttaşlık : citoyenneté [la], nationalité [la]

Almanca'da Yurttaşlık : die Staatsbürgerschatt

Rusça'da Yurttaşlık : n. подданство (N), гражданство (N)