Yurt içi nedir, Yurt içi ne demek

Yurt içi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Yurt sınırları içinde olan
  • Yurt sınırları içindeki her yer.

Yurt içi ile ilgili Cümleler

  • Yurt içinde ve yurt dışında ünlüdür.
  • Bilimci hem yurt içinde hem de yurt dışında ünlüdür.
  • Bilim adamı hem yurt içinde hem de yurt dışında ünlüdür.

Yurt içi tanımı, anlamı:

Yurt : Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Diyar. Sahip olunan arazi, emlak. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Memleket. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.

Sınır : Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. Uç, son. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç.

İçinde : ... ile dolu bir biçimde. Süresince, zarfında. Ortamında.

 

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

Yer : Önem. Durum, konum, vaziyet. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Ülke. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Yerküre. İz. Durum, konum. Görev, makam. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Gezinilen, ayakla basılan taban.