Çıkış işlemi nedir, Çıkış işlemi ne demek

  • Konaklama yerlerinden ayrılırken yapılmış olan işlem

Çıkış işlemi anlamı, kısaca tanımı:

Çıkış : Yokuş. Çıkma işi. Verilen bir işaretle yarışa başlama, depar. Kuşatılmış bir bölgedeki birliklerin yaptığı saldırı. Çıktı. Uçağın bir havaalanından başka bir havaalanına gitme süreci, sorti. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyicilere doğru yürüyerek çalım yapmaya başlaması. Mezuniyet, okul bitirme. Beklenilmeyen bir sırada yapılmış olan sert konuşma. Çıkış belgesi.

İşlem : Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat.

Konaklama : Konaklamak işi.