Çeper nedir, Çeper ne demek

"Çeper" ile ilgili cümleler

  • "Sıra sıra çeperler / Çepere su serperler / Irak yoldan geleni / Terli terli öperler" - Halk türküsü

Yerel Türkçe anlamı:

Sebze bahçesi: Akşam üstü çepere domates dik.

Tarlaları ayırmada kullanılan çit

Çit

Bağ çubuğu.

Bahçe ve tarlaları ayırmakta kullanılan çit

Çeper, set, duvar, dikenli engel

Herhangi bir hububatın içinde bulunan yabancı madde: Buğdayın çeperini ayırtın.

Kışın yaprakları hayvanlara yedirilmiş kuru meşe: Bir iki yük çeper al, öteberi kızartmağa lâzım oluyor.

Ahlâksız, geçimsiz (kimse).

Çamur, pislik, bulaşık, kir.

Kirli çamaşır.

Çit.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: zar]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Zar.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Taş bahçe duvarı. (Kayalık *Susuz, Kartkale *Çıldır -Kars)

İngilizce'de Çeper ne demek? Çeper ingilizcesi nedir?:

membrane

Osmanlıca Çeper ne demek? Çeper Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cidar

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Diyarbakır ilinde, Lice belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Çeper anlamı, kısaca tanımı:

Çeper çekmek : Çitten duvar çevirmek.

Hücre çeperi : Hücre duvarı.

 

Çeperli : Çeperi olan, çeperle çevrili bulunan.

Ahlaksız : Dürüst davranmayan, kötü huylu, terbiyesiz. Ahlak kurallarına uymayan.

Huysuz : Huyu iyi olmayan, kötü huylu.

Geçimsiz : Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, dirliksiz.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Çırpı : Dal, budak kırpıntısı. Boyalı ve gergin bir sicimi yay gibi çekip bırakarak duvara veya yere çizilen çizgi. Çok zayıf.

Sebze : Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zerzevat.

Bahçe : Osmaniye iline bağlı ilçelerden biri. Sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer.

Çit : Hafif ve anlık ses.

Bağ : İlgi, ilişki, rabıta. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılmış olan yay biçimindeki işaret. Meyve bahçesi. Sargı. Bağlam, deste, demet. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.

Zar : İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlar veya organ bölümleri, çeper. Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılmış olan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı. İnce perde veya örtü. Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka, cidar, çeper. Car.

 

Çeper artıucu : Bir alıcı ışıtacının iç çeperine çekilen maden katından oluşma artıuç.

Çeper çekmek : çitten duvar çevirmek. Çitden duvar çevirmek.

Çeper erkesi : Tersine yönelmiş demirmıknatıssal bölgeler arasındaki birini sınır yüzeyi başına düşen erke.

Çeper etmek : Çitden duvar çevirmek.

Çeper germek : Gelin geçerken önüne ip gererek bahşiş istemek.

Çeper kemiği, yan kemiği : (biyoloji)

Çeper kurmak : Gelin geçerken önüne ip gererek bahşiş istemek.

Çeperiz : Tehlikeli, karışık: Bizim işler çeperizleşti, içinden çıkılmaz.

Çeperlemek : Çitden duvar çevirmek.

Çeperlik : Yağmurlu, çamurlu hava: Çeperlik olmadan harmanı kaldırsaydık. Çeper yapmaya elverişli çalı, diken, tahta gibi şeyler.

Diğer dillerde Çeper anlamı nedir?

İngilizce'de Çeper ne demek? : n. wall

Fransızca'da Çeper : cloison [la], paroi [la]

Almanca'da Çeper : n. Wand, Mauer, Trennwand, Wandung

Rusça'da Çeper : n. стенка (F)