Çevrimli nedir, Çevrimli ne demek

Çevrimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • İşi iyi yöneten, becerikli, idareli

Yerel Türkçe anlamı:

Canlı, becerikli, eli çabuk.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Kırıkkale kenti, Sulakyurt ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Şırnak ilinde, Fındık bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Çevrimli kısaca anlamı, tanımı:

Çevrim : Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre. Devir. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi.

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Becerikli : Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane.

İdare : İdare kandili veya lambası. Hoş görme, göz yumma. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam. Yetinme. Tutum. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.

İşi : Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji. Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi.

İyi : İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Bol, çok, aşırı. Yerinde, uygun. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Doğru olan. Esen, sağlıklı. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. Yeterli, yetecek miktarda olan.

 

İdareli : Tutumlu bir biçimde, ekonomik olarak. İdare etmesini bilen, iyi yöneten. Tutumlu.

Çevrimli tavlama : Orta ve yüksek karbonlu çeliklere en yumuşak yapıyı kazandırmak için, dönüşül sıcaklıkların hemen altında yapılan tavlama işlemi.

Çevrimli ündeşleme : Bir sözcükteki harflerin düzensizce yer değiştirmesiyle ortaya başka bir sözcüğün çıkması: elem-emel... bk. çevrik ündeşleme.

Diğer dillerde Çevrimli anlamı nedir?

İngilizce'de Çevrimli ne demek? : 1. cycle. 2. elec. circuit.

Almanca'da Çevrimli : adj. sparsam, geschäftstüchtig, gewiegt, gewandt, findig, behänd, flink, hurtig, geschwind

Rusça'da Çevrimli : adj. экономный, искусный