Çift cinsiyetli nedir, Çift cinsiyetli ne demek

Teknik terim anlamı:

Er dişi.

Çift cinsiyetli tanımı, anlamı

Cinsi : Cinsel

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Çift : Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş. Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan. Küçük maşa ya da cımbız.

Çift cinsiyetlilik : İki cinslilik.

Er dişi : Bitki ya da hayvanların hem erkek hem de dişi organları beraber taşıması. Biseksüel, hermafrodit, androjin. Canlının hem erkek hem de dişi organlarını beraber taşıması, androjin, biseksüel, çift cinsiyetli, hermafrodit.

Dişi : Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey). Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan. Yumuşak, kolay işlenen (maden). Kadın. Şuh, işveli, çekici. Verimli, doğurgan. Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki).

Er : Erkek. Rütbesiz asker, nefer. Koca. Kahraman, yiğit. Erken. İşini iyi bilen, yetenekli kimse. Erbiyum elementinin simgesi.

Diğer dillerde Çift cinsiyetli anlamı nedir?

İngilizce'de Çift cinsiyetli ne demek ? : bisexual