Üyelik nedir, Üyelik ne demek

  • Üye olma durumu

"Üyelik" ile ilgili cümle

  • "Her türlü üyelik durumunda işleyen sansürcülük anlayışı daha da belirginleşir." - T. Uyar

İngilizce'de Üyelik ne demek? Üyelik ingilizcesi nedir?:

membership

Üyelik anlamı, kısaca tanımı:

Üyelik dondurmak : Herhangi bir sebeple bir üyenin bağlı olduğu kuruluşun çalışmalarında yer almasını veya toplantılarda bulunmasını belirli bir süre için engellemek.

Üyeliği düşmek : Üye olma niteliğini kaybetmek.

Üyelik aidatı : Bir kurum ve kuruluşa üye olurken ve üyelik sırasında yıllık olarak ödenen önceden belirlenmiş ücret, üye aidatı.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Üye : Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza. Omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv.

Olma : Olmak işi.

Üyelik dondurmak : herhangi bir sebeple bir üyenin bağlı olduğu kuruluşun çalışmalarında yer almasını veya toplantılarda bulunmasını belirli bir süre için engellemek.

Üyelik özelliği : (Biçim ruhbilimi) Bütün özelliklerini bir bütünün parçası olmakla sağlayan öğe.

 

Üyelik simgesi :

Üyelik ile ilgili Cümleler

  • Yıllık üyelik ücreti ne kadar?
  • Bir golf kulübünde üyelik için başvurdu.
  • Katılım için üyelik aidatı yok.
  • Derneğe üyelik için başvurdum.

Diğer dillerde Üyelik anlamı nedir?

İngilizce'de Üyelik ne demek? : n. affiliation, franchise, membership

Fransızca'da Üyelik : adhésion [la], qualité de membre

Almanca'da Üyelik : n. Mitgliedschaft

Rusça'da Üyelik : n. членство (N)