Inanimation türkçesi Inanimation nedir

Inanimation ingilizcede ne demek, Inanimation nerede nasıl kullanılır?

Inanimate : Cansız. Sönük. Ruhsuz. Dirimsiz. Sıkıcı. Ölü. İnanimat. Donuk.

Inanimate nature : Hayatsız kişilik. Durgun karakter. Cansız yapı.

Inanimately : Hayatsız bir şekilde. Ruhsuzca. Sıkıcı bir halde. Durgun bir şekilde. Ruhsuz bir şekilde. Pasif bir şekilde. Cansız bir şekilde.

Inanimateness : Donukluk. Coşkunsuzluk. Ağır olma. Ağır davranma durumu. Hayatsızlık. Dirimsizlik. Cansızlık. Ruhsuzluk. Durgunluk. Tembellik.

İngilizce Inanimation Türkçe anlamı, Inanimation eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Inanimation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Languors : Sükunet. Tembellik. Bitkinlik. Dermansızlık. Rehavet. Halsizlik. Fütur. Hamlık.

Apathies : Hissizlik. Duygusuzluk. Lakayıtlık. Soğukluk. Alakasızlık. İlgisizlik. İhmal. Apati. Uyuşukluk.

Dimness : Sönüklük. Loşluk. Belirsizlik. Bulanıklık. Matlık.

Sameness : Tekdüzelik. Monotonluk. Birlik. Ayniyet. Benzerlik. Aynılık.

Lethargy : Ağırlık. Letarji. İlgisizlik. Ağırkanlılık. Uyuşukluk. Çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kaybolmasıyla belirgin ilgisizlik hali, letarji. Bezginlik. Atalet. Uyuklama.

 

Accidie : Halsizlik. İlgisizlik. Hissizlik. Bıkkınlık. Tembellik. Uyuşukluk. Kaygısızlık. Hareketsizlik.

Aridness : Tatsızlık. Yavanlık. Kuraklık. Kuruluk. Çoraklık.

Grisaille : Gölge resim. Tek renkli kabartma teknikli resim. Gri tonlarının kullanıldığı resim yapma tekniği. Tekdüzelik. Süslü cam. Bu tekniği kullanarak yaratılan sanat eseri. Grizay. Gri tonlarında olan tek renkli tablo. Grilik.

Calmness : Sakinlik. Soğukkanlılık. Dinginlik.

Backwater : Su birikintisi. Tersine kürek çekmek. Durgun yer. Bir barajın gerisinde biriken su. Durgun su. Gelişmenin olmadığı yer. Siya etmek. Kabarma. Birikinti su.

Inanimation synonyms : insentience, prosiness, activating, dinginess, innocuousness, saturninity, boringness, glassiness, halation, inanimateness, deadness, dulness, apathy, fadedness, oppressiveness, languishment, irksomeness, accidies, foziness, abiosis, vivification, fishiness, expressionlessness, emotionality, inertness, activation, flatness, dead lock, deadlocking, insensateness, lassitude, lethargies, damnableness.

Inanimation zıt anlamlı kelimeler, Inanimation kelime anlamı

Strength : Kadro. Viski, likör ve benzeri sıvıların 1 santigrat devinme kertesinde oylumunca kapsadığı saf alkol ki yüzde ya da binde oranıyle değerlendirilir. bir şeyin değerini belirtmek üzere kullanılan ölçü birimi. Dayanım. Işık magnetik alan, akım gibi etkileyici niceliklerin birim zamandaki çokluklarını belirten ölçek. Dayanma gücü. Askeri güç. Gereçlerin çeşitli dış etkenlere karşı koyarak, biçim ve başka özelliklerini koruyabilme niteliği. Derman. Derece. Dayanç.

 

Alive : Yaşam dolu. Hareketli. Haberdar. Elektrikli. Zinde. Yaşayan. Canlı. Hayatta. Farkında. Diri.

Inanimateness : Ağır davranma durumu. Ruhsuzluk. Ağır olma. Donukluk. Pasiflik. Dirimsizlik. Cansızlık. Coşkunsuzluk. Tembellik. Hayatsızlık.

Inanimation antonyms : dead.

Inanimation ingilizce tanımı, definition of Inanimation

Inanimation kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Infusion of life or vigor. Lifeless. Animation. Dullness. Inspiration. Want of animation.