Şanson nedir, Şanson ne demek

Şanson; edebiyat, müzik alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Kıta adı verilen ve şarkı gibi söylenen mısra dizisi.
  • Şarkı
  • Melodi.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Müzikli oyunlarda tek kişinin söylediği şarkı. Örnek: Brecht'in yapıtları.

Günlük ve politik konulara ya da aşk, şarap, yaşama sevinci gibi konulara değinen, kabarelerde söylenen şarkı,

İngilizce'de Şanson ne demek? Şanson ingilizcesi nedir?:

song

Şanson anlamı, kısaca tanımı:

Şans : Bir olayın olabilirliği. Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek. Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum.

Şansonet : Küçük şanson, kısa türkü.

Şarkı : Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça. Divan edebiyatında, bestelenmek için dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan şiir biçimi. Ezgi, müzik parçası, melodi, liet. Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi.

Mısra : Dize.

Dizi : Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Dizi film. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri.

 

Melodi : Ezgi.