Şiş nedir, Şiş ne demek

Şiş; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfat olarak kullanılır.

 • Şişmiş olan yer, şişlik
 • Şişmiş, şişkin.
 • Bir ucu sivri, demir veya ağaçtan, bazen silah gibi kullanılabilen ince uzun çubuk.
 • Bu çubuğa veya şişe geçirilerek pişirilmiş olan et.
 • Örgü örmekte kullanılan, metal, ağaç, kemik vb.nden yapılan uzun çubuk.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

1.Ekmek pişirmekte kullanılan ağaç çevirgeç. 2.Sacda ekmek çevirmeye yarayan ucu sivri demir çubuk. 3.Tandır karıştırmaya yarayan demir. 4.Tandırda kelle ütülemek için kullanılan sivri demir çubuk. 5.Ateş küreği.

Sac üstündeki yufkayı çevirmeye yarayan uzun, tahta araç.

Şiş; 'egiş'in eşanlamlısı.

Metalürji'deki terim anlamı:

Yenim olayı sonucu hidrojen gazı oluşumuyle, kaplama ve örtülerde beliren kabarcık.

Teknik terim anlamı:

Üzerinde odun kırılan kütük. (Yukarıtırtar Yalvaç Isparta; Kemalpaşa İzmir.; Saçıkara İslahiye Gaziantep).

Tandır duvarından düşen pişmiş ekmekleri dışarı almak için kullanılan ucu çengelli demir çubuk. (Küllük Iğdır Kars).

Ateş karıştırılan çubuk. (Güdül Ankara).

Hayvanların bulundukları yerlerden ayrılmalarını önlemek için kullanılan demir kazık. (Kızılca Bor Niğde).

 

Şiş ile ilgili Cümleler

 • Çeşitli Türk restoranlarında, şiş kebap ana yemektir.
 • “Haydi beyler, öyle bir yol bulalım ki ne şiş yansın ne kebap.”
 • “Ablası bir an çorap şişlerini bırakıyor, gözleri doluyor.”
 • Ne şiş yansın, ne kebap.
 • “Emine Hanım'ın şiş gözleri daha sakindi.”
 • Şiş bir ayak bileğim var.
 • Bana bir şiş pişirir misin, lütfen?

Şiş ile ilgili Atasözü veya Deyim

ne şiş yansın ne kebap : “iki taraf da gücendirilmesin veya korunsun” anlamında kullanılan bir söz.

Şiş anlamı, tanımı

İrinli şiş : Apse

Şiş eklemliler : Memeliler (Mammalia) sınıfının, toynaklılar (Ungulata) üst takımından, Eosen Devri'nde yaşamış ve soyları tükenmiş olan, 5 parmaklı ilkel toynaklıları içine alan bir takım. (Condylartha),üst-takımından bir takım.Eosen devrinde yaşamış ve soyları tükenmiş olan 5 parmaklı ilkel toynaklıları içine alır.

Şiş kafa sendromu : Evcil kanatlılarda, göz çevresi ve başın deri altı dokusunun yangı sonucu şişmesiyle belirgin, Escherchia coli ve pnömovirüslerin beraberce oluşturdukları, heterofil içeren granülomlar ve fibrinoheterofilik infiltrasyonlarla belirgin, akut veya subakut seyirli enfeksiyon.

Şiş olmak : [Bakınız: şeş olmak]. [Bakınız: şeşgelmek].

Şiş kebabı : Şişe takılarak pişirilmiş kebap.

Şiş köfte : Şişe geçirilerek hazırlanmış ve pişirilmiş köfte.

Hidrojen gazı : Simgesi H2 ,mol kütlesi 2,016 g , e.n. -259 °C, k.n. -253 °C olan, suda, alkolde, eterde az çözünen, H, D ve T izotoplarıyla 6 mümkün moleküler şekilde (H2, D2, HD, HT, DT T2) bulunabilen bir gaz. Hidrojen gazı, fiziksel özellikleri biraz farklı olan orto (simetrik, alfa) ve para (antisimetrik, beta) şekillerinde bulunur. Orto hidrojende, çekirdek spinleri paralel, para hidrojende terstir. 20 °C’de hidrojen gazı %75 orto, %25 para hidrojenden ibarettir. Metallerin kesilmesinde, kaynakçılıkta, sentetik kıymetli taşların üretiminde, çeliğin tavlanmasında, yağların hidrojenlenmesinde, hidrokarbonların krakinkinde ve sentetik amonyak üretiminde kullanılır.Hidrojen atomu; H=1,00794, atom numarası 1 olan basit atomdur.Hidrojen sabitleri; Atom kütlesi=1,662x10-24g .Molekül yarıçapı=103-8 cm 760 mmHg ve 0 °C'de ortalama hızı=1,70x10-6cm/s 1 m3'nün kütlesi 89,97 g (Regnault değeri) 760 mmHg ve 0 °C'de 1 L'nin kütlesi 0,0899 g 760 mmHg ve 0 °C'de molekülün ortalama serbest yolu 1,6x10-5cm/s İzotopları; 1H=1,00783; 2H veya 2D=2,0141; 3H veya 3T=3,0161 Bileşikleri; 1.Ametalik; genellikle gaz halinde ve uçucu bileşiklerdir. SbH3'de olduğu gibi H pozitif yükseltgenme basamaklıdır. 2.Tuzlar veya Hidrürler; Saydam kristallerdir. NaH'de olduğu gibi H negatif yükseltgenme basamaklıdır. 3.Metalik (H alaşımları); (PdH)n'de olduğu şekilde, Hidrojen metal tarafından soğurulmuştur.

 

Yukarıtırtar : Isparta şehrinde, Kumdanlı nahiyesine bağlı bir bölge.

Karıştırma : Karıştırmak işi.

Eşanlamlı : Bilgi erişimde, özdeş kavramları gösteren anahtar-sözcük ya da deyimler. [Bakınız: anlamdaş].

Kemalpaşa : İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

Gaziantep : Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde sindirebilenleri içine alan bir âlemdir. Birgozeliier (Protozoa) ve çokgözeliler (Metazoa) olmak üzere 2 altâlemi vardır.

Çevirgeç : Anahtar.

Karıştır : Karıştırmak.

Saçıkara : Konya ilinde, Kurthasanlı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Çengelli : Çengeli olan veya ucu çengel biçiminde olan.

Ütülemek : Ütü ile buruşukluklarını gidermek. Alevde tüylerini veya kabuğunu yakıp gidermek.

Pişirmek : Bir besin maddesini gerektiği kadar ısıda tutarak yenebilecek veya içilebilecek bir duruma getirmek. Olgunlaştırmak. Çalışarak öğrenmek. Bunaltacak kadar ısıtmak, yakmak. Isı etkisiyle belirli bir kullanıma elverişli duruma getirmek.

İslahiye : Gaziantep iline bağlı ilçelerden biri. Düzce ili, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Rize ilinde, Güneysu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Diğer dillerde Şiş anlamı nedir?

İngilizce'de Şiş ne demek ? : swell