29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne demek

29 ekim Cumhuriyet Bayramı; her sene 29 Ekim günü, milletçe ve coşkulu, büyük bir sevgi ve heyecanla kutlanan resmi bir bayram günüdür. Bu günde ülkemizin her yerinde, tüm okullarımızda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenler düzenlenmekte, kutlamalar yapılmakta ve konuşmalar ile birlikte 29 ekim ile ilgili şiirler okunarak daha başka da çok farklı etkinlikler düzenlenmektedir.

Cumhuriyet Bayramı'nın Türk Milleti açısından önemi

29 ekim'in Türkiye açısından önemi, Cumhuriyet ile yönetilmeye karar verildiği gün olmasıdır. Peki Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet, bir ülkenin kendi kendisini yönetmesi demektir. Cumhuriyet rejiminde halk, kendi seçtiği kişileri yönetime getirir ve o kişiler belli bir süre içerisinde seçildikleri görevi yerine getirirler. Cumhuriyet yönetiminde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.

Cumhuriyet'in İlan Tarihi

Atatürk'ün liderliğinde, 29 ekim 1923 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizin Cumhuriyet ile yönetilmesine karar vermiştir. Bu tarihten itibaren ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti olarak kabul edilmiştir.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı Neden Kutlanır?

Cumhuriyet'in İlanı, padişahlık yönetiminden milletin kendi iradesine geçişin yıl dönümü olması sebebiyle çok önemli bir gündür. Modern ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için atılan en büyük adımlardan biridir. Cumhuriyet olmasaydı ne olurdu? diye bir soru sorulsa, vereceğimiz cevap bugün Afganistan, Pakistan ve benzeri ülkelerin bağnaz ve gelenekçi yapıları olacaktır. Cumhuriyet ile yönetiliyor olmasaydık, hakkını arayamayan, geri kalmış ve ezilmiş bir halkı olan, çağ dışı bir devlet olacaktık. Bugün ülkemiz, demokratik ve modern bir ülke olmuşsa, sanayide, bilimde ve uluslararası alanda söz sahibi olabilmişse bunun bütün kaynağı Cumhuriyet ile yönetilen demokratik bir ülke olmasındandır. Tabii ki her ülkede bazı eksiklikler olmuştur ve ülkemiz de bu eksiklikleri tamamlayarak Atatürk'ün söylediği muasır medeniyetler seviyesine bir gün mutlaka erişecektir. Bugün ülkemiz dünyadaki en büyük 20 ekonomi içerisinde bulunuyorsa, bu konuda Cumhuriyet ile yönetiliyor olmamızın katkısı yadsınamaz.

 

Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili Sözleri

  • * Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. (1923)
  • * Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. (1933, Afet İnan, Atatürk Hakkında B. H., s. 251)
  • * Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. (1936)
  • * Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)
  • * Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (1925)
  • * Bugünkü hükumetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükumet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükumet millet ve millet hükumettir. (1925)
  • * Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir.
  • * Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. (1923)
  • * Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. (1927)
  • * Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. (1933)
 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı?

2 Şubat 1925'de Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Bu öneri Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925 günü karara bağlandı. 19 Nisan 1925'te bu teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim 1925'ten itibaren "bu gün" ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlandı.