Demokrasi nedir, Demokrasi ne demek

Demokrasi; bir toplum bilimi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"Demokrasi" ile ilgili cümleler

 • "Bu kitapta toplanan yazıların bir kısmı bizim için hayati bir mesele olan demokrasi ile ilgilidir." - M. Kaplan

Demokrasi hakkında bilgiler

Ana yurdu Eski Yunan'daki filozoflar Aristo ve Eflatun tarafından eleştirilmiş, halk içinde "ayak takımının yönetimi" gibi aşağılayıcı kavramlarla nitelendirilmiştir. Fakat demokrasi diğer yönetim şekillerinin arasından sıyrılarak günümüzde en yaygın kullanılan devlet sistemi haline gelmiştir. Artık siyaset bilimciler hangi sistemin daha iyi işlediğinden çok hangi demokrasinin daha iyi işlediği tartışmalarına girmişler ve liberal, komünist, sosyalist, muhafazakar, anarşist ve faşist düşünürler kendi demokratik sistemlerinin erdemlerini ön plana çıkarmaya çalışmışlardır. Bu sebeple demokrasinin çok fazla sayıda değişik tanımı ortaya çıkmıştır.

Demokrasi ile ilgili Cümleler

 • Demokrasi Antik Yunanistan kökenlidir.
 • Denenmiş olan tüm diğerleri hariç, demokrasi yönetimin en kötü şeklidir.
 • Demokrasi; iki kurt ve bir koyunun, akşam yemeğinde ne yenileceği hakkında oylama yapmasından daha fazlası olmalı.
 • Bazı ülkelerde sözde demokrasi var.
 • Demokrasi bir hükümet şeklidir.
 • Demokrasi gıda ve çimento gibi ihraç edilebilir değildir.
 • Demokrasi, bizim layık olduğumuzdan daha iyi yönetilmeyeceğimizi garanti eden bir yöntemdir.
 • Afgan demokrasinin bile nükleer bombalarla korunması gerekir.
 • Demokrasi özgürlüğü teşvik eder.
 • O, demokrasiyi destekliyor.
 • Çoğunluk kuralı demokrasinin temel ilkesidir.
 • Görünüşte demokrasi, gerçekte demokrasi değil.
 • Demokrasi çoğunluğun diktatörlüğüdür.
 • Gerçek demokrasi ücretsiz konuşma sağlar.
 

Demokrasi kısaca anlamı, tanımı:

Halk : Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Yaratma. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu.

Yönetim : Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

Katılımcı demokrasi : Toplumun kişileri ve kurumlarıyla geniş katılımının sağlandığı demokratik yapılanma.

Özgürlükçü demokrasi : Bireylerin her türlü düşüncesine saygı gösteren, yasak koymayan demokrasi biçimi.

 

Sosyal demokrasi : Sosyal alanda emekçi toplum kesimlerinin çıkarlarının korunması ve üretimi artırmak yanında hakça bölüşümü de ön planda tutan sosyal ve siyasi akım.

Egemen : Sözünü geçiren, üstünlük kazanan. Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim.

Temel : En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi.

Demokratlık : Demokrasi. Demokrat olma durumu.

Yurdu : İğnenin deliği.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

Filozof : Felsefe yapmaya meraklı olan kimse. Sakin, kendi hâlinde yaşayan kimse. Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof.

Diğer dillerde Demokrasi anlamı nedir?

İngilizce'de Demokrasi ne demek? : n. democracy

Fransızca'da Demokrasi : démocratie [la]

Almanca'da Demokrasi : n. Demokratie

Rusça'da Demokrasi : n. демократия (F)