Katılımcı demokrasi nedir, Katılımcı demokrasi ne demek

  • Toplumun kişileri ve kurumlarıyla geniş katılımının sağlandığı demokratik yapılanma

Katılımcı demokrasi anlamı, kısaca tanımı:

Katılımcı : Herhangi bir toplantıda yöneticiden söz alıp konuşmaya katılan kişi. Herhangi bir etkinliğe katılan kimse, şirket vb., iştirakçi.

Katılım : Katılma işi, iştirak.

Demokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Kişi : Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.

Kurum : Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.

Geniş : Çok. Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Eni çok olan, enli, vâsi. Bol (elbise). Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro.

Demokratik : Demokrasiye uygun.