Ağızdan nedir, Ağızdan ne demek

Ağızdan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

Ağızdan kısaca anlamı, tanımı:

Ağızdan ağıza : Sözlü bir biçimde.

Ağızdan dolma : Namlusu ağzından doldurulan (top veya tüfek).

Ağızdan kapma : Başkalarından dinlemek yolu ile yarım yamalak edinilen (bilgi).

Ağızdan ağıza dolaşmak : Bir söz herkes arasında söylenilmek.

Ağızdan burun yakın kardeşten karın yakın : "insanın kendi yararı her şeyden önemlidir" anlamında kullanılan bir söz.

Bir ağızdan : Hep birlikte, beraberce, hep birden.

Bir ağızdan çıkıp bin dile yayılır : "ortaya atılan bir söz çok çabuk yayılır" anlamında kullanılan bir söz.

Hep bir ağızdan : Toplu olarak (söylemek, konuşmak).

Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu.

Ağız : Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Kesici aletlerin keskin tarafı. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Çıkış yeri. Uç, kenar. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Üslup, ifade biçimi. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ.

 

Yoluyla : Bir şeye göre, bir şeye uygun olarak. Aracılığıyla. Yöntemiyle, usulüne uygun olarak.

Ağızdan ile ilgili Cümleler

  • Ona ağızdan ağıza nefes verdi.
  • Hep bir ağızdan şarkı söyledik.
  • Utanmadan onu ağızdan öptü.
  • Hep bir ağızdan cevap verdiler.

Diğer dillerde Ağızdan anlamı nedir?

İngilizce'de Ağızdan ne demek? : adj. oral, of or pertaining to the mouth, verbal

Fransızca'da Ağızdan : verbal/e, de vive voix, par voie orale

Almanca'da Ağızdan : adj. oral, peroral, verbal

Rusça'da Ağızdan : adj. устный