Aşılama nedir, Aşılama ne demek

 • Aşılamak işi, telkih.
 • Yeni aşılanmış ağaç.
 • Aşılanmış (ağaç).
 • Bu yolla elde edilmiş
 • Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma.
 • Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah.

"Aşılama" ile ilgili cümleler

 • "Aşılamaları sık sık sulamalı."
 • "Aşılama su."
 • "Üçüncü kategoride, vatandaşlık bilinci aşılamaya çalışan yazılar toplanıyordu." - E. Şafak

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Enfekte materyalin hastalık etkenini teşhis amacıyla kültür ortamına ekilmesi veya deney hayvanına enjekte edilmesi.

Hastalığa karşı antikor oluşturmak amacıyla sağlam organizma vücuduna ilgili hastalık etkenini aşı biçiminde verme, inokulasyon, vaksinasyon.

Sosyoloji'deki anlamı:

Toplumsal koşullandırma içinde düşünme, uslamlama gibi denetim yollarının işlemesine olanak bırakmadan, bireylerde önceden belirlenmiş tepkileri elde edecek ölçüde güçlü bir uyarıcı yardımıyla sağlanan inandırma biçimi.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Bağışıklık sistemini uyarmak için vücuda bir patojenin tamamı veya bir kısmının verilmesi, bağışıklama, immünize.

Mikroorganizmaların uygun bir ortama çoğalmaları amacıyla aktarılması işlemi, inokülasyon.

Bilimsel terim anlamı:

Aşırı doygun bir çözelti ya da aşırı soğumuş bir sıvıya, doygun ya da soğumuş özdeğin küçük bir örütünü daldırarak sıvı evreredeki örütlenmeyi hızlandırma.

 

Bir ekin ortamına bakterilerin ekilmesi.

Çekirdeklenmeyi kolaylaştırmak amacıyla, erimiş metale aşılayıcı ekleme işlemi.

Tartışma, zorlama, inandırma gibi çabalar söz konusu olmadan bir kişiye belirli görüş ve inançları yalnızca sözle benimsetme.

İngilizce'de Aşılama ne demek? Aşılama ingilizcesi nedir?:

inoculation, suggestion, vaccination

Fransızca'da Aşılama ne demek?:

vaccination, greffe

Osmanlıca Aşılama ne demek? Aşılama Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

telkih

Aşılama hakkında bilgiler

Aşılama, antijenik maddelerin hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmesi için canlıya verilmesi işlemdir.

Aşılar enfeksiyonun etkilerini patojenler aracılığıyla önleyebilir ya da azaltabilir. Enfeksiyonu engellemede en etkili ve en düşük maliyetli yöntem olduğu düşünülür. Bu uygulan madde hala yaşıyor olabilir ama bakteri ve virüs gibi patojenlerin zayıflatılmış halleri ya da saflaştırılmış proteinler de olabilir.

Çiçek hastalığı insanların aşı yoluyla önlemeye çalıştığı ilk hastalıktır ve çiçek aşısı Çin'de M.Ö 200'de ortaya çıkmıştır. 1718'de Mary Wortley Montague Türklerin daha önceden hastalığın hafif aşamalarındaki insanlardan bir sıvı alarak aşılama yaptığını ortaya koydu ve kendi çocuklarına bu aşıyı yaptı. 1796'da ilk kez Edward Janner ineklere uygulanan aşının insanlardaki bağışıklık sistemi için kullanılabilirliğini test etmeden önce bunun benzerini en az altı kişi yapmıştı, bunlar; İngiltere'de kimliği bilinmeyen biri (yaklaşık 1771), Almanya'da Sevel (yaklaşık 1772,) Almanya'da Jensen (yaklaşık 1770), İngiltere'de Jesty (1774), İngiltere'de Rendall (yaklaşık 1782)ve Almanya'da Peter Plett'dir (1791). 1796'da Edward Jenner ineklerde görülen ama öldürücü olmayan çiçek hastalığını kullanarak aşılama yaptı. Louis Pastor ve diğerleri buna dayandı. Aşılama kelimesi ilk kez İngiliz fizikçi Edward Janner tarafından 22 yıl sonra 1796'da kullanıldı. Pastor bu çalışmayı kendi çalışması olan mikrobiyolojide kullandı. Aşılama terimi ilk önce özellikle çiçek aşısını tanımlamak için kullanıldı.

 

Aşılama ile ilgili Cümleler

 • Sosyoloji biliminin aşılamamış mevcudiyeti.
 • Çocuk felcine karşı çocukları aşılamak önemlidir.
 • Biz bugünün genç insanlarına vatanseverlik aşılamalıyız.

Aşılama anlamı, tanımı:

Aşılamak : Birtakım düşünce veya duyguları başkasına benimsetmek, telkin etmek, etkilemek. Başkasına hastalık geçirmek. Elde edilmesi istenilen herhangi bir ağacın bir parçasını anaç üzerine kaynaştırarak üretmek. Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katmak. Vücutta bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak.

Telkih : Aşılama.

Ağaç : Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Tahta, kereste. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.

Sıcak : Havadaki yüksek ısı. Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Sıcak yer. Hamam. Dostça olan, sevgi dolu. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı.

Katma : Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam. Kıldan veya yünden yapılmış ip. Katmak işi, ilhak.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

İlkah : Dölleme. Döllenme. Aşılama.

Antijen : Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısında madde.

Yeni : Biraz önce, çok zaman geçmeden. Daha öncekilerden farklı olan. Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı. En son edinilen. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan. İşe henüz başlamış. Eskisinin yerine gelen. Tanınmayan, bilinmeyen. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Elde : Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı.

Aşı : Afiş. Asma işi.

Yoluyla : Bir şeye göre, bir şeye uygun olarak. Yöntemiyle, usulüne uygun olarak. Aracılığıyla.

Aşılamaç : Bir çocuk oyunu.

Diğer dillerde Aşılama anlamı nedir?

İngilizce'de Aşılama ne demek? : adj. vaccinal, of or related to vaccination

n. vaccination, inoculation, immunization; grafting, fertilization, implantation, impregnation, infusion, instillation, instillment, instilment

Fransızca'da Aşılama : vaccination [la], inoculation [la]; greffage [le]; suggestion [la]

Almanca'da Aşılama : n. Einimpfung, Impfung, Okulation, Okulierung

Rusça'da Aşılama : n. прививка (F), прививание (N), вакцинация (F), внедрение (N), имплантация (F), инокуляция (F), воспитание (N)