A thorn in the side türkçesi A thorn in the side nedir

A thorn in the side ingilizcede ne demek, A thorn in the side nerede nasıl kullanılır?

A : En yüksek not. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. La (müzik terimi). (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Herhangi bir. Bir. Pek iyi.

Thorn : Diken. Dikenli bitki.

In : İçeri. Da. İçine. İçeriye. İçeri doğru yönelen. Çok moda olan. Dahili. Tutulan. Halinde. De.

The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belgili tanımlık.

Side : Yandaki. İkincil. Takım. Çalım. Yanındaki. Cephe. Taraf. Kenar. Kıvrım kanatları. Taraftar.

Stitches in the side : Böğür sancısı.

On the side : Ayrıca. İkinci bir iş olarak. Ek olarak. Yanısıra. Bir de. Ek iş olarak.

A thorn in the flesh : Baş belası. Zorluk.

Bit on the side : Eşine sadık olmayan. Eşini veya sevgilisini aldattığı kimse veya metres. Dost hayatı yaşamak. Metresi olmak. Dostu olmak.

Toward the side : Kenara doğru.

İngilizce A thorn in the side Türkçe anlamı, A thorn in the side eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A thorn in the side ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Harasser : Eziyet eden kimse. Taciz eden kimse. İşkenceci. Tacizci. Sıkıntı veren biri veya bir şey.

Headachy : Baş belası olan. Sorun yaratan. Dert olan. Başı ağrıyan.

Annoyances : Sıkıntı kaynağı. Rahatsızlık. Kızgınlık. Sıkıntı. Rahatsız etme. Kızdırma. Üzüntü kaynağı. Baş ağrıtma.

Bad hat : Mesele çıkaran kimse. Bilerek sorun provoke eden kimse. Bozguncu. Sorun çıkaran. Sorun yaratan tip. Fesatçı. Ortalığı karıştıran. Fitneci.

Headaches : Başağrısı. Dert.

Harassers : İşkenceci. Eziyet eden kimse. Taciz eden kimse. Sıkıntı veren biri veya bir şey. Tacizci.

Jangler : Goygoycu. Yüksek sesle kavga eden kimse. Rahatsızlık. Ciyak ciyak bağıran. Gürültülü bir şekilde tartışan kimse. Rahatsız edici ses çıkarma. Şamatacı. Metalik ses çıkaran. Yüksek sesle tartışan.

Hellbender : Su semenderi. Gizli solungaçlı semender. Kuyruklu iki yaşamlılar (urodela) takımının, gizli solungaçlıgiller (cryptobranchidae) familyasından, 40 cm kadar uzunlukta, yırtıcı, ohio vadisi sularında yaşayan bir tür.

Badass : Geçinmesi zor kimse. Sert çocuk. Belalı. Çok etkileyici. Belalı kimse. Başbelası. Çok çarpıcı. Agresif tip. Kabadayı.

Headache : Başağrısı. Dert. Baş ağrısı.

A thorn in the side synonyms : blamed, a thorn in the flesh, balls ache, annoyance, arch nudnik.