Abdallık nedir, Abdallık ne demek

  • Abdal olma durumu

Abdallık kısaca anlamı, tanımı:

Abdal : Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Gezgin derviş. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı. Tasavvufta manevi üst bir rütbe.

Dilenci : Geçimini dilenerek sağlayan kimse. Israrlı bir biçimde ve arsızca bir şeyi isteyen kimse.

Gezgin : Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse), gezici, gezmen, seyyah.

Derviş : Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen. Kırlangıç balığının küçüğü. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse. Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.